ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   DOTAZY A ODPOVĚDI
   ROZPOČTY, KALKULACE (ARCHIV)
   OSTATNÍ DOTAZY (ARCHIV)
 
 
 
 
 
 

Otázky a odpovědi

Naše firemní divize Stavebních informací se dnes a denně setkává s dotazy spojenými s tématem cen stavebních prací, rozpočtů, kalkulací a datové základny. Protože se v celé řadě případů dotazy opakují, budeme je průběžně zveřejňovat na tomto místě a věříme, že budou inspirací i pro ty, kteří se s daným problémem dosud nesetkali. Uvítáme Vaše nové dotazy, názory a reakce, které můžete zasílat na emailovou adresu stavebnistandardy@rts.cz, naše odpovědi zveřejníme v čase co možná nejkratším.

 

Dotazy podle kategorií

 

10 nejnovějších dotazů

Jaké náklady zahrnují cenové ukazatele RTS |  08.02.2013  | Oblast: Rozpočty, kalkulace

Dobry den,
chtel bych Vas pozadat o vysvetleni, zda jsou v prumernej cene budov obcanske vystavby, napr. 6.500,-CZK/m3 obostaveneho prostoru, zahrnuty jenom naklady na konstukci budovy a vsechny naklady, ktore jsoun uvedene nize v dile 1-M99, tedy od zemnich prac, vodovod, kanalizace apod. je teda potreba dopocitat vzhledem na obostavany prostor?

Máte-li na mysli ceny Technickohospodářských ukazatelů, pak v ceně je kompletní objekt. Od zemních prací po vymalování, včetně zdravotechniky. Je-li to budova, pak v ceně není vybavení, chodníky, přípojky, oplocení, vedlejší rozpočtové náklady a daň.

Výpočet výměr bednění |  05.02.2013  | Oblast: Rozpočty, kalkulace

Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal na odborný názor na správný postup při stanovení výkazu výměr bednění železobetonových konstrukcí, zda se ve výkazu výměr uvádí čistá plocha povrchu bedněného železobetonového dílce nebo zda se při výpočtu výměry bednění nějakým standardizovaným způsobem zohledňuje to, že bednící dílec má nějaký minimální rozměr, přesah nutný k upevnění bednícího dílce atp.

Výpočet měrných jednotek bednění klade značné nároky na odborné znalosti a zkušenost rozpočtáře. Hlavním požadavkem je sestavení dostatečně pevné a bezpečné konstrukce bednění, která musí unést hmotnost betonové směsi i rázy vyvolané litím. Je také vhodné respektovat výrobní velikost dílců.
Zjednodušeně můžeme říci, že:
- Pro bednění ztužujících věnců je nutná výška bednění minimálně 45 cm kvůli ukotvení konstrukce ke stěnám.
- Bednění spodní strany průvlaku vyžaduje přesah šířky průvlaku minimálně 20 cm na obě strany. Tato plocha je nutná k ukotvení a vzepření svislých stěn bednění průvlaku.
Výměra „napřesno“ je možná u velkých ploch hladkých stropů a v případě použití bednění z prken. Bednění z prken ale není levnější. Je třeba si uvědomit, že zatímco u bednění z dílců se do ceny promítá jen jejich opotřebení, při použití řeziva je materiál znehodnocen, je nařezán na individuální potřebu dané stavby a opakované použití není možné. Představme si bednění oblíbeného křivočarého schodiště. Nejen vlastní plocha bednění, ale i podpěrná konstrukce, ztužení konstrukce a velké množství prořezu se nutně promítnou do ceny.

Kontrola cen vybraných položek |  14.09.2011  | Oblast: Rozpočty, kalkulace

Dobrý den,
podle smlouvy o dílo, stavební firma ke stanovení ceny používá ceník RTS. Jednalo se o rekonstrukci rodinného domu. Rád bych se zeptal, zda cena omítek skutečně odpovídá cenám v RTS? Byly tyto položky užity spravně? Jsou to následující položky:
612425931RT2 - Omítka vápenná vnitřního ostení - štuková, s použitím suché maltové směsi - 553,23 Kč/m2
611420016RA0 - Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková - 404,63 Kč/m2
612420016RA0 - Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková - 323,78 Kč/m2 Omítky byly realizovány v období od 1.1.2010 do 1.4.2010.
Předem moc děkuji za vaši odpověď.

Dobrý den,
uvedené ceny jsou proti cenám RTS mírně vyšší. Snad byly do cen započteny nějaké komplikace, nebo vedlejší rozpočtové náklady. Správnost užití nemůžeme posoudit bez znalosti situace. Můžeme jen podotknout, že v pol. 612420016RA0 je zvýšená pracnost s ostěním započtena a neměla by se použít společně s pol. 612425931RT2 pro omítku v jedné místnosti. Pol. 612425931RT2 lze použít, jen když se v místnosti opravuje jen ostění, např. při výměně oken.

Rozpočet přeštukování |  14.09.2011  | Oblast: Rozpočty, kalkulace

Dobrý den,
dostal jsem zakázku opravovat historický štuk, baroko, vrstev je tam cca 10, plus jestě na těch stukových dekorech je další štuk (asi kůli zjednodušení) plocha je cca 60m čtverečních, poslu foto na ukázku, nevím kolik si mám učtovat, dal jsem podnět že za 1100 za metr čvereční nebo za 150kč za hodinu.
1.foto výsledný stav
2.foto původní a opravený vzhled

Dobrý den,
považujeme oba návrhy, 1.100 Kč za metr čtvereční nebo za 150 Kč za hodinu, za přiměřené.
Podle našeho ceníku, je oprava omítky tř. 7 z 50% a přeštukování celé plochy za 704 Kč. Ukázka na fotkách složitosti 7 odpovídá. Podíl doplněných ploch může být jiný než 50 %, ale předpokládejme 50. K 704 Kč bychom měli připočítat lešení a ztížení práce vlivem práce na stropě a k těm 1100 se budeme blížit.
Účtování za hodinu práce je pro Vás výhodnější (veškerý čas bude zaplacený). Protože pracnost je předem špatně odhadnutelná, je to forma ideální. Když si necháte denně potvrdit odpracovaný čas, tak by nemělo dojít ke sporu. Těch 150 Kč je předpokládáme hrubá mzda. Odvody z mezd, doprava a nějaká ta režie (nářadí, vybavení) budou asi zvlášť.

Přesun hmot |  14.09.2011  | Oblast: Rozpočty, kalkulace

Dobrý den, budu tohoto roku na jaře stavět rodinný dům a rád bych se zeptal na názor odborníka. Firmám jsem rozeslal slepé rozpočty aby mi nacenili cenu.
Jen jedna položka mne zajímá a to 998 00 - 1011. R 00 a to je nějaký přesun hmot pro základy. Tomu vůbec nerozumím,jelikož je v rozpočtu uvedena váha v tunách a je to 388,1191 tun. Firmy si ůčtují 202 kč za tunu, některé to ůčtují v procentech. Čemu mám věřit a jaká vlastně je skutečná cena za ty přesuny. Nechce se mi věřit že je toho tolik.

Dobrý den,
položka 998 00 - 1011. R00 je opravdu přesun hmot a v rozpočtu je oprávněně. Vyjadřuje náklady na přesun materiálu od staveništní skládky po místo zabudování (přesněji: po prostor technologické manipulace). Nikoliv však jen materiálu pro základy, ale všeho materiálu v dílech HSV (tj.v dílech 1,2,3,4,5,6,8 a 9). Uvedená hmotnost odpovídá součtu hmotností v HSV na obvyklém rodinném domku. I jednotková cena je v pořádku. Pokud se tato položka vyskytuje v rozpočtu jen jednou, pak je zcela v pořádku.
Přesuny v procentech, pokud se vyskytují, jsou přesuny pro práce PSV (díly 711 až 787). Tyto přesuny se umísťují do každého PSV dílu a základnou pro výpočet (množství jednotek) jsou náklady na práci a materiál v tom kterém jednotlivém dílu.

Obsah agregované položky pro dveře |  10.08.2010  | Oblast: Rozpočty, kalkulace

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat pokud mám v rozpočtu agregovanou položku Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň, práh, je součástí této položky táké nátěr zárubně nebo je uveden zvlášť. Používám Váš program, ale bohužel nejsem schopen to v popisu najít, nicméně předpokládám, že to tak je.
Děkuji za odpověď
S pozdravem Jaroslav Herma

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
pokud máte na mysli položky začínající číslem 642 94-00.. tak ty nátěr zárubně obsahují.

Vyplnění dutin, demontáže tesařských prvků |  17.12.2009  | Oblast: Rozpočty, kalkulace

Dobrý večer,
prosím o zodpovězení těchto otázek. Při provádění rekonstrukce bylo zjištěno, že část obvodového nosného zdiva tl.45 cm je dutá a zdivo je zpevněno pilíři ve zdivu vždy po ca 1 m svisle do výšky stropu ca 2,65. Pak je již zdivo plné tl. 30 cm. Dutiny jsou tedy šíře 15 cm.
Vzhledem k tomu, že zdivo není možné zbourat, je nutné jej vyplnit pro zajištění únosnosti a tepelně izolační vlastnosti nějakým vhodným materiálem. Prosím o odpověď, jakou položkou je tento technologický postup oceňován a v jaké ceně za m2, nebo m3 výplně. Další otázka se týká odstranění vazby krovu ve štítové zdi (odstranění stropního trámu, vaznic a pozednic), po jejímž odstranění bude kce krovu podchycena ocelovým profilem "U" a nosník bude svařen s výztuží stropu (nosník IPE 180). Otázka zní, zda se jedná o tesařské práce, nebo práce bourací, a jak se oceňuje demontáž, zda v m3 tesařské kce, nebo podle délky trámů a jejich profilů.
Za Vaši odpověď předem děkuji.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
pro vyplnění dutiny betonem lze použít položky 330 31-1…. Tyto položky samozřejmě nezahrnují zřízení nalévacího otvoru. Pro jiný typ výplně ceny nemáme.
Demontáže částí krovů se rozpočtují ceníkem 800-762 Konstrukce tesařské částí B01. Krovy jsou v kapitole 762 33. Měrnou jednotkou je metr délky demontovaného tesařského prvku.

Procentní ocenění PSV |  05.12.2009  | Oblast: Rozpočty, kalkulace

Dobrý den, dodavatel nám ocenil některé práce PSV na RD procentně z hrubé stavby rodiného domku. Náklady na nějaké části PSV se mi zdají příliš vysoké. Existuje nějaká tabulka podle které se dá určit výše PSV z nákladů hrubé stavby?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
procentní způsob ocenění používá rozpočtář k předběžnému ocenění například zdravotechniky nebo elektroinstalace. Většinou kvůli nedostatku podkladů, nebo z časové tísně. Ale zdůrazňujeme, že pouze k předběžnému ocenění. Ke smlouvě patří položkový rozpočet stejně jako na stavební práce. Přestože podklady stále nemusí být dostatečné. Je to kvůli uvedení jednotkových cen. Výměry lze dodatečně zpřesnit, ale jednotková cena za konkrétní typ a velikost (potrubí, ventil apod.) by měla být smluvně dohodnutá. Předejde se tak zbytečným neshodám při fakturaci stavby.
V Katalogu staveb a objektů je několik rodinných domů včetně cen za funkční části stavby. Zde si můžete porovnat uvedené náklady s nabídkou vašeho dodavatele.

Sazba DPH při stavbě rodinného domu |  03.12.2009  | Oblast: Ostatní dotazy

Dobrý den,
našel jsem na Vašich stránkách informace o výkladu DPH. Obracím se na Vás s dotazem, jak to bude s DPH po skončení roku 2010 (jeden kolega mi tvrdí, že 31.12.2010 končí snížená sazba DPH na stavební práce). V mém případě se jedná o novou výstavbu rodinného domu o celkové podlahové ploše cca 220m2, stavět začínáme na jaře 2010. Jde mi o to, jak moc musíme pospíchat, zda mohu být v klidu, protože snížená sazba DPH (dnes 9%) bude platit i nadále a nebo zda skutečně dojde ke zvýšení dph na sazbu základní (dnes 19%).
Děkuji moc za Vaši kvalifikovanou odpověď.

Odpověď RTS, a.s. Jiří Košulič
Dobrý den,
ustanovení § 48 zákona o DPH, které platí do konce roku 2010 se týká oprav a rekonstrukcí.
Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům s plochou 220 m2 pak se Vás týká ustanovení § 48a – Sazby daně u staveb pro sociální bydlení. U nové výstavby tohoto typu bydlení se uplatní snížená sazba DPH. Toto ustanovení zákona není nijak časově omezeno.

Hodinová sazba při vynášení vybouraných hmot |  18.11.2009  | Oblast: Rozpočty, kalkulace

Dobrý den,
prosím vás měl bych dotaz ohledně ceny prací. Mám dělat rekonstrukci bytu a proto bych se chtěl zeptat jaká je sazba na hodinu při vynášení vybouraného zdiva (cihly, obklady, dlažba a beton) v kýblích z bytu v 1. nadzemním patře cca 30 schodů do tohoto patra . Tuto cenu jsem již asi před dvěmi lety používal ale nyní ji nemohu nikde nalézt ani na internetu ani na CD sborník stavebních prací.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová: Dobrý den,
hodinové zúčtovací sazby najdete v úvodech ceníků v kapitole 8 (ty jsou na CD určitě) nebo v ceníku 801-1 pod číslem 900 (ty na CD být nemusí, záleží na datu vydání).
HZS nejsou vztaženy přímo k nějaké práci, při výběru můžete vycházet například ze mzdy. Nebo použijte novou položku 97901-1211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2.NP nošením.