ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   SCSD
   KVALIFIKACE MMR
   KVALIFIKACE V EU
 
 
 
 
 
 

  Systém certifikace stavebních dodavatelů (SCSD)
Kvalifikační systém, který umožňuje stavebním dodavatelům prokazování kvalifikace zjednodušeným způsobem při dodržení zákonem stanovených pravidel, má většina členských států EU. Proto Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR inicioval v roce 2002 vytvoření Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů ucházejících se o veřejné zakázky, který vycházel z jednotných evropských hledisek. Vznikl za účelem urychlení výběrového řízení pro veřejné zakázky a posílení důvěry ve stavební dodavatele, tímto systémem kvalifikované a klasifikované.

Národní kvalifikační a klasifikační systém stavebních dodavatelů skončil k 30.6.2006. Z tohoto důvodu Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vytvořil nový Systém certifikovaných stavebních dodavatelů (SCSD), který byl 31.7.2006 schválen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a jeho platnost je od 1.8.2006.
_________________________________________________________

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách definuje systém certifikovaných dodavatelů pro všechny druhy veřejných zakázek. Cílem certifikace je zajistit, aby odborně způsobilí dodavatelé byli kvalifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady podle zákona.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:
a)  základních kvalifikačních předpokladů
b)  profesních kvalifikačních předpokladů
c)  ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
d)  technických kvalifikačních předpokladů


Podle téhož zákona jsou možné tři způsoby prokazování kvalifikace:
1) předložením všech jednotlivých požadovaných dokladů jako průkaz splnění kvalifikačních kritérií
2) výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů
3) certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje požadované náležitosti. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace dodavatelem v rozsahu v něm uvedených údajů

Jestliže si dodavatel zvolí, že použije certifikát vydaný certifikačním orgánem pro kvalifikaci jako důkaz o své způsobilosti, je zadavatel veřejné zakázky povinen přijmout tento certifikát jako odpovídající dokumentaci a nesmí zpochybnit informace, které z něj vyplývají. Na základě toho Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vytvořil Systém certifikovaných stavebních dodavatelů. Ten stanovuje za jakých podmínek může stavební dodavatel ucházející se o veřejnou zakázku získat certifikát, jímž prokáže splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.

Pravidla Sytému certifikovaných stavebních dodavatelů, která stanoví způsob jeho použití, vydává Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR jako správce systému pro zajištění ucelené a obecně dostupné informace o funkci, organizaci a výstupech SCSD. Jsou popisem postupů a řízení při hodnocení žadatelů o certifikaci podle příslušných kritérií, stejně jako související dokumentace a všech náležitostí, vztahujících se k tomuto systému.

>>>
vstup do Registru certifikovaných stavebních dodavatelů <<<

Vloženo dne: 24.7.2006
Aktualizováno dne: 1.10.2006

 


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.