ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   DOTAZY A ODPOVĚDI
   ROZPOČTY, KALKULACE (ARCHIV)
   OSTATNÍ DOTAZY (ARCHIV)
 
 
 
 
 
 

Otázky a odpovědi

Naše firemní divize Stavebních informací se dnes a denně setkává s dotazy spojenými s tématem cen stavebních prací, rozpočtů, kalkulací a datové základny. Protože se v celé řadě případů dotazy opakují, budeme je průběžně zveřejňovat na tomto místě a věříme, že budou inspirací i pro ty, kteří se s daným problémem dosud nesetkali. Uvítáme Vaše nové dotazy, názory a reakce, které můžete zasílat na emailovou adresu stavebnistandardy@rts.cz, naše odpovědi zveřejníme v čase co možná nejkratším.

 

Dotazy podle kategorií

 

Dotazy z kategorie: OstatnĂ­ dotazy

 

Sazba DPH při stavbě rodinného domu |  03.12.2009

Dobrý den,
našel jsem na Vašich stránkách informace o výkladu DPH. Obracím se na Vás s dotazem, jak to bude s DPH po skončení roku 2010 (jeden kolega mi tvrdí, že 31.12.2010 končí snížená sazba DPH na stavební práce). V mém případě se jedná o novou výstavbu rodinného domu o celkové podlahové ploše cca 220m2, stavět začínáme na jaře 2010. Jde mi o to, jak moc musíme pospíchat, zda mohu být v klidu, protože snížená sazba DPH (dnes 9%) bude platit i nadále a nebo zda skutečně dojde ke zvýšení dph na sazbu základní (dnes 19%).
Děkuji moc za Vaši kvalifikovanou odpověď.

Odpověď RTS, a.s. Jiří Košulič
Dobrý den,
ustanovení § 48 zákona o DPH, které platí do konce roku 2010 se týká oprav a rekonstrukcí.
Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům s plochou 220 m2 pak se Vás týká ustanovení § 48a – Sazby daně u staveb pro sociální bydlení. U nové výstavby tohoto typu bydlení se uplatní snížená sazba DPH. Toto ustanovení zákona není nijak časově omezeno.

Skladebné rozměry |  23.06.2009

Dobrý den,
můžete mi prosím vysvětlit, co přesně znamená termín skladebné rozměry? Řešíme realizaci oken a v projektu je uvedeno, že všechny rozměry jsou skladebné, znamená to, že se jedná přímo o rozměry oken, nebo máme od rozměrů odečítat 10 mm na vypěnění. S tímto termínem jsem se již několikrát setkala a bohužel nikdo nebyl schopen mi vysvětlit o co se přesně jedná. Předem velmi děkuji za odpověď, H. Čermáková

Odpověď RTS, a.s. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
skladebný rozměr je plánovaný rozměr, který prvek zaujme po osazení. Např. pálené tvárnice se vyrábí s výškou 238 mm, tl. spáry je předepsána 12 mm, skladebná výška tvárnic je 250 mm. Naopak to samozřejmě bude u materiálů, které se překládají, jako jsou třeba střešní tašky apod.
Okna se pravděpodobně překládat nebudou, ale k jejich montáži je nutná určitá spára. její šířka bude závislá na způsobu montáže a typu konstrukce, do které se okno kotví. Poradit by měl výrobce oken.

Minimální tloušťka obvodové zdi |  30.04.2009

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu. Je dle zákona stanovena minimální tloušťka obvodové zdi mezi jednotlivými bytovými jednotkami?
Děkuji moc za odpověď, S pozdravem Lenka Postova

Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:
Dobrý den,
norma, která by stanovila šířku zdi mezi jednotlivými byty neexistuje. Pokud se jedná o pronikání hluku, pak se na tyto zdi vztahuje norma pro stanovení a zjištění zvukové neprůzvučnosti zděných konstrukcí: ČSN 73 0532 - Akustika- Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky.
Tato norma stanoví požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách, na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov a na neprůzvučnost oken a dveří. Požadavky jsou stanoveny s ohledem na funkci místnosti a hlučnost sousedního prostoru. Nejedná se tedy o šířku zdi, ale o její zvukoizolační schopnosti.

Nerovnost omítky |  08.01.2009

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, zda existuje nějaká norma na nerovnosti vnitřních stěn. Máme před převzetím nového bytu, na stěnách jsou boule a firma tvrdí, že je to v normě. Děkuji za odpověď.
S pozdravem Alena Sapíková, DiS.

Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:
Dobrý den,
rovinatost vnitřních omítek řeší norma ČSN EN 13914-2, kde je uvedeno, že rovinatost je 4mm na dva metry.
Rovinatost omítek je závislá na tloušťce a materiálu omítek a na podkladu. Velmi záleží i na způsobu nanášení. Měří se odchylka na 2m lati.

Podlahová plocha |  25.11.2008

Dobrý den,
koupil jsem podkrovní byt, ve schemátu bytu bylo uvedeno, že kolmá stěna má výšku 1,2m, pak tepve navazuje šikmá stěna (střecha). Po prohlídce bytu jsem zjistil, že kolmá stěna je cca 93 cm a ne avizovaných 120 cm. Chtěl bych se zeptat, od jaké výšky se počítá podlahová plocha, mám informaci, že to je od až určité výšky stěny a ne přímo od podlahy.
Děkuji Vám za odpověď Tomáš. J

Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:
Dobrý den,
Váš dotaz není přesně specifikován, ale pokusím se odpovědět.
Pro účely zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon vč. příslušných předpisů), je podlahovou plochou vše co se v domě (bytě) nachází včetně vnějších konstrukcí (balkonu, lodžie, terasy).
Pro účely výpočtu nájemného se užívá spíše pojem užitková plocha bytu, kterou zákon 85/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů o výpočtu nájemného specifikuje takto : „užitkovou plochou bytu se rozumí plocha všech místností, včetně místností vedlejších, užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení vč. sklepů“.
Do podlahové plochy se na základě výše uvedeného zákona, započítávají veškeré podlahové plochy, užívané výhradně Vámi v plné míře, vyjma vnějších konstrukcí (balkonu, lodžie a terasy), které se započítávají ½ výměry a podlahové plochy společné v odpovídajícím podílu (celkový počet nájemníků k počtu osob bydlícím s Vámi ve společné domácnosti).
Omezení výškou, tak jak jste uvedl, už neplatí. Dále není zřejmé, zda šlo o přesnou dokumentaci, nebo jen schematický náčrt (schéma).

Reklamace omítky |  10.11.2008

Dobrý den,
prosím o Váš názor. Při vyřizování reklamace u nového rodinného domu reklamoval majitel v záruční době (po 2 letech) vlasové praskliny fasády (zateplovací systém + minerální omítka) na jednom místě. Při prohlídce jsme zjistili, že na fasádě není téměř nic vidět ani při pohledu velmi zblízka. Při dobré vůli jsme nalezli pár (2!) velmi malých prasklinek…téměř neviditelných.
Majitel chce za každou cenu opravu, argumentuje vývojem v budoucnu.. Jedná se o probarvenou omítku, takže jsme opravu odmítli, protože oprava by byla vidět (nikdy se netrefíme do původní barvy) s čímž by nesouhlasil a celou fasádu dělat kvůli tomuto nebudeme, bylo by to velmi nepřiměřené.
Odvolání se na normu nepomáhá., znalecký posudek je prozatím předčasný. Uvítali bychom radu, jak postupovat dále.
Jana Seidlová

Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:
Dobrý den,
z Vašeho dotazu vyplývá, že majitel (objednatel) uplatnil v zákonné lhůtě reklamaci vad díla (bohužel těžko můžeme posoudit bez toho, abychom omítky fyzicky viděli, zda je či není oprávněná) a vy jako zhotovitel jste se k uvedené reklamaci vyjádřil. Pakliže nedošlo k dohodě, je vhodné oslovit znalce a na základě jeho posudku se dále pokusit o dohodu. Tento postup je podle našeho názoru správný.

Rovinatost omítek |  28.10.2008

Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně rovinatosti vnitřních vápenocementových omítek (strojově stříkaných). Firma nám nastříkala na zdi omítky a na šesti metrové zdi ve vodorovné úrovni mají rozdíl 1,5-2,5 cm. Firma se brání normou ČSN EN 13914-2, kde se prý říká, že rovinatost je 4mm na dva metry. Když jsem si vzala lať 2m a oběhla zeď, tak tam rovinatost v celku je, ale když jsem proměřila celou zeď, tak jsem zjistila již zmíněný rozdíl. Zdá se mi to nesmyslné, když tu zeď budu mít dlouhou dvacet metrů a oni budou mít rozdíl třeba osm centimetrů, tak to bude v pořádku? Jelikož na zemi má být jako krytina dlažba, bude na ní poznat jak jsou křivé zdi. Mohl by jste mi prosím blíže sdělit, jakým způsobem se počítá rovinatost a je-li postup firmy dle platných norem.
Děkuji za odpověď Doktorová

Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:
Dobrý den,
informace, které Vám firma sdělila, jsou skutečně podle citované normy. Rovinatost omítek je závislá na tloušťce a materiálu omítek a na podkladu. Velmi záleží i na způsobu nanášení. Odchylky od roviny se nesčítají, měří se pouze odchylka na 2m lati.

Vícepráce |  22.10.2008

Dobrý den,
ráda bych věděla, jestli je někde v normě nebo zákoně specifikovaný pojem "vícepráce". Jedná se mi o vícepráce ve stavebnictví. Např. objednatel nám změnil projekt a tuto změnu jako vícepráci neuznává.
Za odpověď děkuji JUDR.Ivana Kořánková

Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:
Dobrý den,
nenašli jsme žádnou normu ani odkaz v zákonech, který by přesně definoval pojem vícepráce. Technická definice (uvádí např. Všeobecné podmínky pro zhotovení stavby vydané SIA - Radou výstavby a Hospodářskou komorou ČR) uvádí :
Vícepráce jsou práce, (činnosti, služby) nebo dodávky nezahrnuté v předmětu díla dle smlouvy o dílo ani ve sjednané ceně a :
- objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal;
- zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k řádnému dokončení díla;
- musí být provedeny, i když Projektová dokumentace tyto práce neobsahovala v důsledku vad nebo chyb projektové dokumentace;
- musí být provedeny z rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení.

Z výše uvedeného vyplývá, že na rozsahu, termínu a ceně víceprací (vícepráce) se musí zhotovitel s objednatelem vždy dohodnout a to nejlépe písemnou formou.

Projekt pro rekonstrukci |  16.09.2008

Dobrý den,
objednali jsme si projektovou dokumentaci stavebních úprav na našem starším RD pro ohlášení stavby. Dodání vypracovaného projektu mělo téměř 3 měsíce zpoždění, což nám dost zkomplikovalo život (objednání profesních prací, běžící výpověď z podnájmu, plánování dovolené pro svépomocné práce, atd…)
Výkresová část dokumentace, která se týká vytápění, zdravotně technických instalací a zařízení silnoproudé elektrotechniky byla provedena, dle našeho názoru, značně odlišně než zněla objednávka. Při objednávce jsme uvedli, že většina budoucích sítí povede po stejných trasách jako jsou trasy původní na odchylky od původních tras bylo upozorněno.
Je mi známo, že výkresová část těchto zařízení u tohoto typu dokumentace má obsahovat pouze základní orientační schema jednotlivých rozvodů a zařízení, jejich základní dimenze a vedení. Dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části. Ovšem takovéto znění vyhlášky dává projektantovi značnou volnost vypracovat výkresy tak jak ho napadne, hlavně aby si ušetřil práci. Výsledek je takový, že voda, odpady, které vedli a mají vest v podlaze vedou dle dokumentace ve zdi (asi 1.8m od zamýšleného místa z druhé strany v jiné místnosti).
My reklamujeme vypracování s tím, že takové schema neposlouží k orientaci kde co vede a také že při dodržení původních tras se odchýlíme od dokumetace. Projektant naproti tomu argumentuje tím, že takové odchylky jsou u tohoto typu dokumentace přípustné a že pro přesné zakreslení dle objednávky by bylo nutné zaplatit ještě za dispoziční řešení, které je předmětem výkresů jiného typu (stavební) dokumentace.
Chtěl bych vás požádat o váš názor /radu zda a jak je možné uplatnit nárok na slevu z ceny dokumentace při zpoždění 3 měsíce. Také by mě zajímal váš názor na náš rozpor ohledně odchylek v dokumentaci, kdo z nás má pravdu?
A poslední dotaz: Pokud je cena provedení projektu cca 550-max.650 tis Kč, z jaké normy (zvyklostí) se stanovuje honorář projektanta? Máme pocit, že projektant cenu značně nadhodnotil aby mohl vycházet z honorářového řádu, který počítá z částkami od 1mil. výše.
Děkuji za vaši odpověď a přeji pěkný den. Tomas Kulovany

Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:
Dobrý den,
Váš dotaz je nutno rozdělit do několika bodů:
1)Slevu z ceny lze uplatnit pouze na základě smlouvy o dílo. Ve svém dotazu jste neuvedl, zda jste měl s projekční firmou sjednanou smlouvu o dílo. V případě, že jste smlouvu měl, veškeré sankce a pokuty se řídí touto smlouvou.
2) Ke kvalitě výkresové dokumentace se bez jejího prostudování nelze vyjadřovat. Dokumentace rozvodů vytápění, elektro a zdravotně technických (voda, kanalizace) skutečně obsahuje pouze základní orientační rozmístění jednotlivých rozvodů a zařízení a jejich základní dimenze. Argumentace projektanta, o přípustných odchylkách je ve Vašem případě (jestliže rozvody místo v podlaze jsou ve zdi) dle našeho názoru mylná. Pravdou ovšem je, že přesné (i okótované) umístění jednotlivých rozvodů není součástí prováděcí dokumentace.
3) V současné době jsou ceny ve stavebnictví smluvní; i zde platí to, co bylo uvedeno v bodu 1) – cena za projekt musí být obsažena ve smlouvě o dílo, kde by měl být uveden i rozsah předávané dokumentace. Variantu výpočtu ceny podle honorářového řádu architekta (projektanta) naleznete >>> zde <<< (zde naleznete i seznam dokumentace kterou by jste měl obdržet) .
V tomto případě se cena projektu odvíjí od předpokládané hodnoty stavebního díla. Ve Vašem případě, kdy předpokládané náklady na provedení jsou ve výši cca 600.000,- Kč, lze cenu za projekt očekávat v rozmezí 28 – 37 tis. Kč. Toto je cena za předpokladu předání kompletní dokumentace pro provedení stavby s navýšením 20% pro rekonstrukce.

Odměna za zpracování rozpočtu |  26.08.2008

Dobrý den,
měl bych dotaz k tabulce orientačních sazeb - odměn za zpracování rozpočtu. V tabulce jsou uvedeny procentní sazby podle rozmezí rozpočtových nákladů.
Kdyby se počítala odměna vždy z celkových RN, vznikl by problém, jak počítat odměnu na rozmezí intervalů - např. pro RN = 1 mil. Kč je odměna pro rekonstrukce podle nižšího pásma 7000,- Kč, ale podle vyššího pásma jen 5100,- Kč.
Je to tedy tak, že by se měla počítat odměna v jednotlivých pásmech a pak sečíst?
Tj. např. pro rekonstrukce:
Z první částky do 1 mil Kč ....0,7 %
z přebývající částky nad 1 mil do 3 mil ... 0,51 % atd. ?
Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Ing. Pavel Pánek

Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:
Dobrý den,
odměna se počítá opravdu z celkových RN stavby, ale jak je uvedeno v textu Vámi zmiňovaného článku, jedná se o stanovení orientační ceny a vždy je nutno postupovat podle rozsahu a obsahu dokumentace předané investorem.

Zbourání starého a stavba nového RD ve stavebním řízení |  19.08.2008

Dobrý den,
prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Stávající RD chci zbourat (již mám od MÚ vydané povolení) a na jeho místě postavit nový RD. (PD mám již hotovou) Když jsem přišel na stavební úřad, moje žádost o vydání stavebního povolení nebyla přijata, neboť prý nejdříve musím RD zbourat, přinést výpis z katastru a teprve potom zažádat o SP. Jelikož již mám Smlouvu s dodavatelem na zbourání a výstavbu nového RD podepsanou (s termínem 1.4.2009) táži se na výklad Stavebního zákona. Zdá se mně nelogické stanovisko stavebního úřadu, neboť:
* Pokud budu takto postupovat, musím RD zbourat letos, což zapříčiní statické komplikace při založení nového RD, neboť stávající RD je podsklepený a podloží a boky výkopu pro novou výstavbu mně přes zimu rozbředne, atd.
* Pokud budu RD bourat až příští rok na jaře, opět budu mít problémy - viz výše popsaný postup - neboť po zbourání stávajícího RD budu čekat cca 6-8 měsíců na vydání stavebního povolení. (zápis do katastru trvá x-měsíců * stavební řízení trvá x-měsíců)
Z normálního logického hlediska by po demolici měla začít ihned výstavba a stavební úřad by měl pouze potvrdit demolici RD - proč tomu tak zákonně není?
Děkuji za odpověď - s pozdravem O.Pavel

Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:
Dobrý den,
problém jsme konzultovali s členem České společnosti pro stavební právo panem Ing. Petrem Serafínem a posíláme jeho názor.
Z formulace dotazu nejsou zřejmé některé skutečnosti, důležité pro zaujetí stanoviska:
a) zda povolení odstranění stavby bylo vydáno ještě v režimu zákona č. 50/1978 Sb. (§ 88 odst. 4);
b) zda pro výstavbu nového RD nelze využít ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – dále též „SZ“, podle něhož je RD určitých parametrů možno pouze ohlásit stavebnímu úřadu.
Odpověď na dotaz koncipuji v případě záporné odpovědi na obě výše uvedené otázky.
Jsou-li v dotazu uvedeny všechny relevantní skutečnosti, je třeba konstatovat, že:
a) Stavební úřad není oprávněn žádost o vydání stavebního povolení „nepřijmout“ (odmítnout přijmout). Žádost (s náležitostmi podle SZ a přílohy č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb.) musí stavební úřad převzít (stavebník ji může doručit doporučenou poštou nebo na podatelnu proti potvrzení) a vyřídit (buď kladně nebo záporně). Přitom se ve stavebním řízení a vydávání stavebního povolení postupuje podle § 109 – § 115 SZ. Proti rozhodnutí má stavebník právo podat odvolání.
b) Stavební úřad by podle zásad stavebního zákona neměl klást dotčeným osobám zbytečné překážky a nezatěžovat je neodůvodněnou administrativou. Může příslušná řízení (při dodržení podmínek zákona) vhodně spojovat – lze tak sloučit řízení podle § 109 a násl. a § 128 SZ (je-li to žádoucí a řádně technicky doložené).
c) Podle přílohy č. 2 vyhl. č. 526/2006 Sb. stavebník v žádosti o stavební povolení mj. uvádí místo stavby a pozemky nebo stavby dotčené záměrem (vč. druhu pozemku podle KN). V daném případě by měl stavebník k žádosti doložit pravomocné povolení odstranění stávající stavby podle § 128 SZ. Druh pozemku (byť na něm v době podání žádosti ještě stojí RD určený k odstranění) se nemění. Stavební zákon v této věci neklade žádné administrativní překážky.
d) Stavebník by měl k žádosti o stavební povolení mj. doložit projektovou dokumentaci (zpracovanou autorizovanou osobou), v níž bude podrobně popsána technická návaznost mezi zbouráním stavby a zahájením stavby nové (např. využití stávající stavební jámy, řešení zakládání v návaznosti na demolici stávajících základů apod.). Tato návaznost by měla být uvedena rovněž v dokumentaci bouracích prací (obsah a rozsah této dokumentace stanovuje příloha č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. – k dané problematice viz zejména část F bod 2.1 této přílohy). Dále by měla být uvedena časová návaznost mezi odstraněním stávající stavby a zahájením provádění nové stavby.
e) Pokud se bude jednat o povolovanou stavbu, může stavebník místo klasického stavebního řízení použít zkráceného stavebního řízení podle § 117 SZ s využitím služeb autorizovaného inspektora.

Závaznost stavebního deníku |  15.08.2008

Dobrý den,
mám dotaz na závaznost stavebního deníku. Při stavbě bylo zjištěno že se daný strop již nevyrábí. Firma mě požádala zápisem v deníku o schválení jiného stropu. Souhlasil jsem opět zápisem ve stavebním deníku že souhlasím pokud nedojde ke změně ceny. Pokud ano ať předloží cenovou nabídku. Firma provedla dílo bez jakékoliv odpovědi. Nyní po 2 měsících od realizace mi přišla faktura samozřejmě s jinou cenou.
Je stavební deník závazný pro tuto firmu nebo musím akceptovat tuto změnu?
S pozdravem T.Novak

Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:
Dobrý den,
na základě zákona č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, kde jsou v § 6 a příloze č. 5 stanoveny obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jejich vedení, dále na základě § 157 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stanovena povinnost zhotovitele vést stavební deník. Zápisy ve stavebním deníku se ovšem nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy (změnových listů).
Vzhledem k tomu, že nevíme jak máte formulovanou smlouvu, existují dle našeho názoru dvě varianty řešení:
- jestliže je ve smlouvě uvedeno, že se smluvní vztahy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a zhotovitel nereagoval na Váš zápis a nepředložil cenovou nabídku pro navýšení ceny, nemá na toto zvýšení ceny nárok
- jestliže není ve smlouvě uvedeno, že se smluvní vztahy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, vyplývá řešení situace z ustanovení smlouvy o dílo (jakým způsobem je upravena dohoda o vícepracích případně méněpracích).

Reklamace a oprava střechy |  13.08.2008

Dobrý den,
prosím opět o radu: v březnu 2006 jsme od zhotovitelské firmy převzali hrubou stavbu RD včetně střechy /sedlový tvar, sklon cca 17 st/. V projektu taška Tondach. Zhotovitel nám doporučil KM Beta tašku a pod ní OSB desky, se kt. projekt nepočítal. Ujistil nás o nezměněné stabilitě střechy. Do 2 měs od převzetí stavby jsme zjistili, že hřbet střechy uprostřed klesnul. Po nepříjemných tahanicích jsme více než po 1/2 roce docílili jakési úpravy /opravy ne - střecha nebyla rozebrána a znovu postavena, pouze byl hřbet vypodložen 2-mi trámy/. Dodatečně Vám děkuji za radu v této svízelné situaci.
Bohužel, naše trápení se střechou nekončí. Letos na jaře jsme na OSB deskách objevili plíseň. Zhotovitel odmítá OSB desky vyměnit, jako opravu řekl, že stačí ve štítech prorazit do zdí větrací otvory a desky od plísně umýt. Počítá s tím, že tuto "opravu" zvládneme sami. /Pod OSB deskami jsou nosné trámy a těchto je zavěšený sádrokartonový strop s izolací./ Tento způsob jednání mi připadá nekorektní. Jak máme postupovat? A jak vlastně má správně postupovat zhotovitel v případě takovéto závady na díle? Připomínám, že majitel firmy, od kt. jsme si hrubou stavbu včetně střechy nechali zhotovit, je arogantní, přesto, nebo právě proto, že jsme všechny faktury platili včas. Dosud o něj nemáme stavební deník, ač má v září proběhnout kolaudace.
Děkuji. S pozdravem MUDr.Škorková.

Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:
Dobrý den,
kolegyně Vám odpověděla na technickou část problému. V každém případě, je nutno při reklamaci postupovat podle uzavřené smlouvy o dílo (předpokládám, že jste ji měli uzavřenou).
Zhotovitel má povinnost vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání, může objednatel požadovat přiměřenou slevu.
Ve Vašem případě, pokud zhotovitel dlouhodobě neodstraní vady díla, by jste mohla odstranit vady na vlastní náklady ty pak vymáhat po zhotoviteli formou náhrady škody.
Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby upravují tuto situaci následovně: „Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů od obdržení reklamace, nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré, takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel“.

Rozměry balkonu |  04.08.2008

Dobrý den,
moc Vás zdravím a velmi prosím o radu. Chci se zeptat, zda existuje nějaká norma, která uvádí stanovené rozměry balkonu (popř. jaké). Jestli i šířka 30 cm a délka 1,5 m je balkon, přestože se na něj nedá vstoupit? Děkuji za pomoc.
Pěkný den Romana Keglerová

Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:
Dobrý den,
podle definice v odborné literatuře je balkon konstrukce vystupující z líce průčelí v úrovni příslušného podlaží a je na volných stranách zajištěn a ohraničen zábradlím. Z této definice vyplývá, že i Vámi popsaná konstrukce odpovídá balkonu. Pokud je nám známo, žádná norma ani předpis nestanovuje minimální nebo maximální rozměry. Z odborné literatury dále vyplývá, že vyložení pro praktické využití by mělo být alespoň 90 cm, optimální je 120 cm.