ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   DOTAZY A ODPOVĚDI
   ROZPOČTY, KALKULACE (ARCHIV)
   OSTATNÍ DOTAZY (ARCHIV)
 
 
 
 
 
 

Otázky a odpovědi

Naše firemní divize Stavebních informací se dnes a denně setkává s dotazy spojenými s tématem cen stavebních prací, rozpočtů, kalkulací a datové základny. Protože se v celé řadě případů dotazy opakují, budeme je průběžně zveřejňovat na tomto místě a věříme, že budou inspirací i pro ty, kteří se s daným problémem dosud nesetkali. Uvítáme Vaše nové dotazy, názory a reakce, které můžete zasílat na emailovou adresu stavebnistandardy@rts.cz, naše odpovědi zveřejníme v čase co možná nejkratším.

 

Dotazy podle kategorií

 

Dotazy z kategorie: RozpoÄŤty, kalkulace

 

Jaké náklady zahrnují cenové ukazatele RTS |  08.02.2013

Dobry den,
chtel bych Vas pozadat o vysvetleni, zda jsou v prumernej cene budov obcanske vystavby, napr. 6.500,-CZK/m3 obostaveneho prostoru, zahrnuty jenom naklady na konstukci budovy a vsechny naklady, ktore jsoun uvedene nize v dile 1-M99, tedy od zemnich prac, vodovod, kanalizace apod. je teda potreba dopocitat vzhledem na obostavany prostor?

Máte-li na mysli ceny Technickohospodářských ukazatelů, pak v ceně je kompletní objekt. Od zemních prací po vymalování, včetně zdravotechniky. Je-li to budova, pak v ceně není vybavení, chodníky, přípojky, oplocení, vedlejší rozpočtové náklady a daň.

Výpočet výměr bednění |  05.02.2013

Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal na odborný názor na správný postup při stanovení výkazu výměr bednění železobetonových konstrukcí, zda se ve výkazu výměr uvádí čistá plocha povrchu bedněného železobetonového dílce nebo zda se při výpočtu výměry bednění nějakým standardizovaným způsobem zohledňuje to, že bednící dílec má nějaký minimální rozměr, přesah nutný k upevnění bednícího dílce atp.

Výpočet měrných jednotek bednění klade značné nároky na odborné znalosti a zkušenost rozpočtáře. Hlavním požadavkem je sestavení dostatečně pevné a bezpečné konstrukce bednění, která musí unést hmotnost betonové směsi i rázy vyvolané litím. Je také vhodné respektovat výrobní velikost dílců.
Zjednodušeně můžeme říci, že:
- Pro bednění ztužujících věnců je nutná výška bednění minimálně 45 cm kvůli ukotvení konstrukce ke stěnám.
- Bednění spodní strany průvlaku vyžaduje přesah šířky průvlaku minimálně 20 cm na obě strany. Tato plocha je nutná k ukotvení a vzepření svislých stěn bednění průvlaku.
Výměra „napřesno“ je možná u velkých ploch hladkých stropů a v případě použití bednění z prken. Bednění z prken ale není levnější. Je třeba si uvědomit, že zatímco u bednění z dílců se do ceny promítá jen jejich opotřebení, při použití řeziva je materiál znehodnocen, je nařezán na individuální potřebu dané stavby a opakované použití není možné. Představme si bednění oblíbeného křivočarého schodiště. Nejen vlastní plocha bednění, ale i podpěrná konstrukce, ztužení konstrukce a velké množství prořezu se nutně promítnou do ceny.

Kontrola cen vybraných položek |  14.09.2011

Dobrý den,
podle smlouvy o dílo, stavební firma ke stanovení ceny používá ceník RTS. Jednalo se o rekonstrukci rodinného domu. Rád bych se zeptal, zda cena omítek skutečně odpovídá cenám v RTS? Byly tyto položky užity spravně? Jsou to následující položky:
612425931RT2 - Omítka vápenná vnitřního ostení - štuková, s použitím suché maltové směsi - 553,23 Kč/m2
611420016RA0 - Omítka stropů vnitřní vápenocementová štuková - 404,63 Kč/m2
612420016RA0 - Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková - 323,78 Kč/m2 Omítky byly realizovány v období od 1.1.2010 do 1.4.2010.
Předem moc děkuji za vaši odpověď.

Dobrý den,
uvedené ceny jsou proti cenám RTS mírně vyšší. Snad byly do cen započteny nějaké komplikace, nebo vedlejší rozpočtové náklady. Správnost užití nemůžeme posoudit bez znalosti situace. Můžeme jen podotknout, že v pol. 612420016RA0 je zvýšená pracnost s ostěním započtena a neměla by se použít společně s pol. 612425931RT2 pro omítku v jedné místnosti. Pol. 612425931RT2 lze použít, jen když se v místnosti opravuje jen ostění, např. při výměně oken.

Rozpočet přeštukování |  14.09.2011

Dobrý den,
dostal jsem zakázku opravovat historický štuk, baroko, vrstev je tam cca 10, plus jestě na těch stukových dekorech je další štuk (asi kůli zjednodušení) plocha je cca 60m čtverečních, poslu foto na ukázku, nevím kolik si mám učtovat, dal jsem podnět že za 1100 za metr čvereční nebo za 150kč za hodinu.
1.foto výsledný stav
2.foto původní a opravený vzhled

Dobrý den,
považujeme oba návrhy, 1.100 Kč za metr čtvereční nebo za 150 Kč za hodinu, za přiměřené.
Podle našeho ceníku, je oprava omítky tř. 7 z 50% a přeštukování celé plochy za 704 Kč. Ukázka na fotkách složitosti 7 odpovídá. Podíl doplněných ploch může být jiný než 50 %, ale předpokládejme 50. K 704 Kč bychom měli připočítat lešení a ztížení práce vlivem práce na stropě a k těm 1100 se budeme blížit.
Účtování za hodinu práce je pro Vás výhodnější (veškerý čas bude zaplacený). Protože pracnost je předem špatně odhadnutelná, je to forma ideální. Když si necháte denně potvrdit odpracovaný čas, tak by nemělo dojít ke sporu. Těch 150 Kč je předpokládáme hrubá mzda. Odvody z mezd, doprava a nějaká ta režie (nářadí, vybavení) budou asi zvlášť.

Přesun hmot |  14.09.2011

Dobrý den, budu tohoto roku na jaře stavět rodinný dům a rád bych se zeptal na názor odborníka. Firmám jsem rozeslal slepé rozpočty aby mi nacenili cenu.
Jen jedna položka mne zajímá a to 998 00 - 1011. R 00 a to je nějaký přesun hmot pro základy. Tomu vůbec nerozumím,jelikož je v rozpočtu uvedena váha v tunách a je to 388,1191 tun. Firmy si ůčtují 202 kč za tunu, některé to ůčtují v procentech. Čemu mám věřit a jaká vlastně je skutečná cena za ty přesuny. Nechce se mi věřit že je toho tolik.

Dobrý den,
položka 998 00 - 1011. R00 je opravdu přesun hmot a v rozpočtu je oprávněně. Vyjadřuje náklady na přesun materiálu od staveništní skládky po místo zabudování (přesněji: po prostor technologické manipulace). Nikoliv však jen materiálu pro základy, ale všeho materiálu v dílech HSV (tj.v dílech 1,2,3,4,5,6,8 a 9). Uvedená hmotnost odpovídá součtu hmotností v HSV na obvyklém rodinném domku. I jednotková cena je v pořádku. Pokud se tato položka vyskytuje v rozpočtu jen jednou, pak je zcela v pořádku.
Přesuny v procentech, pokud se vyskytují, jsou přesuny pro práce PSV (díly 711 až 787). Tyto přesuny se umísťují do každého PSV dílu a základnou pro výpočet (množství jednotek) jsou náklady na práci a materiál v tom kterém jednotlivém dílu.

Obsah agregované položky pro dveře |  10.08.2010

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat pokud mám v rozpočtu agregovanou položku Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň, práh, je součástí této položky táké nátěr zárubně nebo je uveden zvlášť. Používám Váš program, ale bohužel nejsem schopen to v popisu najít, nicméně předpokládám, že to tak je.
Děkuji za odpověď
S pozdravem Jaroslav Herma

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
pokud máte na mysli položky začínající číslem 642 94-00.. tak ty nátěr zárubně obsahují.

Vyplnění dutin, demontáže tesařských prvků |  17.12.2009

Dobrý večer,
prosím o zodpovězení těchto otázek. Při provádění rekonstrukce bylo zjištěno, že část obvodového nosného zdiva tl.45 cm je dutá a zdivo je zpevněno pilíři ve zdivu vždy po ca 1 m svisle do výšky stropu ca 2,65. Pak je již zdivo plné tl. 30 cm. Dutiny jsou tedy šíře 15 cm.
Vzhledem k tomu, že zdivo není možné zbourat, je nutné jej vyplnit pro zajištění únosnosti a tepelně izolační vlastnosti nějakým vhodným materiálem. Prosím o odpověď, jakou položkou je tento technologický postup oceňován a v jaké ceně za m2, nebo m3 výplně. Další otázka se týká odstranění vazby krovu ve štítové zdi (odstranění stropního trámu, vaznic a pozednic), po jejímž odstranění bude kce krovu podchycena ocelovým profilem "U" a nosník bude svařen s výztuží stropu (nosník IPE 180). Otázka zní, zda se jedná o tesařské práce, nebo práce bourací, a jak se oceňuje demontáž, zda v m3 tesařské kce, nebo podle délky trámů a jejich profilů.
Za Vaši odpověď předem děkuji.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
pro vyplnění dutiny betonem lze použít položky 330 31-1…. Tyto položky samozřejmě nezahrnují zřízení nalévacího otvoru. Pro jiný typ výplně ceny nemáme.
Demontáže částí krovů se rozpočtují ceníkem 800-762 Konstrukce tesařské částí B01. Krovy jsou v kapitole 762 33. Měrnou jednotkou je metr délky demontovaného tesařského prvku.

Procentní ocenění PSV |  05.12.2009

Dobrý den, dodavatel nám ocenil některé práce PSV na RD procentně z hrubé stavby rodiného domku. Náklady na nějaké části PSV se mi zdají příliš vysoké. Existuje nějaká tabulka podle které se dá určit výše PSV z nákladů hrubé stavby?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
procentní způsob ocenění používá rozpočtář k předběžnému ocenění například zdravotechniky nebo elektroinstalace. Většinou kvůli nedostatku podkladů, nebo z časové tísně. Ale zdůrazňujeme, že pouze k předběžnému ocenění. Ke smlouvě patří položkový rozpočet stejně jako na stavební práce. Přestože podklady stále nemusí být dostatečné. Je to kvůli uvedení jednotkových cen. Výměry lze dodatečně zpřesnit, ale jednotková cena za konkrétní typ a velikost (potrubí, ventil apod.) by měla být smluvně dohodnutá. Předejde se tak zbytečným neshodám při fakturaci stavby.
V Katalogu staveb a objektů je několik rodinných domů včetně cen za funkční části stavby. Zde si můžete porovnat uvedené náklady s nabídkou vašeho dodavatele.

Hodinová sazba při vynášení vybouraných hmot |  18.11.2009

Dobrý den,
prosím vás měl bych dotaz ohledně ceny prací. Mám dělat rekonstrukci bytu a proto bych se chtěl zeptat jaká je sazba na hodinu při vynášení vybouraného zdiva (cihly, obklady, dlažba a beton) v kýblích z bytu v 1. nadzemním patře cca 30 schodů do tohoto patra . Tuto cenu jsem již asi před dvěmi lety používal ale nyní ji nemohu nikde nalézt ani na internetu ani na CD sborník stavebních prací.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová: Dobrý den,
hodinové zúčtovací sazby najdete v úvodech ceníků v kapitole 8 (ty jsou na CD určitě) nebo v ceníku 801-1 pod číslem 900 (ty na CD být nemusí, záleží na datu vydání).
HZS nejsou vztaženy přímo k nějaké práci, při výběru můžete vycházet například ze mzdy. Nebo použijte novou položku 97901-1211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2.NP nošením.

Používání agregovaných položek |  15.09.2009

Dobrý den,
nevím, zdali mi odpovíte na můj dotaz, ale zkusím to. Náš dodavatel stavebních prací používá program RTS - nevím přesně jaký typ, ale říká, že má položky "kumulované". Pokud reklamuji cenu některých položek, ohrazuje se tím, že to " hází program". Můžete mi napsat co zanmenají písmena za číslem položky? Např. 430 32-0020.RAB.
Děkuji za Váš čas a jakoukoliv odpověď. S pozdravem M. Culková.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
písmeno R za tečkou označuje, že jde o položku z ceníku RTS, písmeno A říká, že jde o agregovanou (kumulovanou) položku a písmeno B označuje jednu z variant položky. V tomto případě se varianty liší množstvím výztuže v konstrukci. K použití agregovaných položek podotýkám, že jsou určeny pro předběžné nebo hrubé ocenění, kdy je k dispozici nedostatek podkladů. K fakturaci, kdy je již známo množství a typ realizovaných konstrukcí, jsou vhodnější položky neagregované, klasické. Pomocí nich se rozpočtují beton, výztuž i bednění jako jednotlivé položky s konkrétním množstvím. Takové ocenění je pracnější, ale samozřejmě přesnější.

Ocenění zateplení fasády |  13.07.2009

Dobrý den,
stavební firma mi připravila rozpočet na zateplenou fasádu systémem EPS tl. 100 mm, silikátová omítka. Cenu materiálu uvádí v částce 455,- Kč/m2, cenu prací 442,- Kč/m2. Dále si firma připočítává 20.000 Kč za režie + vlastní zisk. Tyto ceny jsou uvedeny bez DPH, lešení je kalkulováno zvlášť. Můj dotaz zní, zda jsou tyto ceny reálné a zda položka za režie + zisk je oprávněná.
Děkuji za Vaši odpověď, Michal Sobota.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
uvedená cena za materiál je v pořádku. Záleží na typu použitého systému, ale valná většina se pohybuje kolem uváděné částky. Cena za práci, která vychází z položek RTS, odpovídá částce 500 Kč/m2. Tato cena však již zahrnuje režijní náklady i zisk.
Firma tedy nabízí cenu za práci o cca 60 Kč/m2 levnější a zvlášť účtuje režijní náklady a zisk. Pokud se jedná přibližně o 340 m2 fasády, pak jsou obě částky srovnatelné.

Cena vnitřních omítek |  22.04.2009

Dobrý den,
stavební firma nacenila m2 vnitřních omítek na 311 Kč/m2 pro stropy a 246 Kč/m2 stěn. Nyní firma tvrdí, že ještě musí započítat 54 Kč/m2 pro stropy a 34,4 Kč/m2 stěny za cementový postřik (špric), který je prý nezbytný. Je cene odpovídající? Při osobní prohlídce stavby jsem požadoval celkovou cenu za m2, tedy včetně všech nutných vrstev.
Děkuji TH.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
ano, tento požadavek je odpovídající, uvažujeme-li použití suchých maltových směsí. Pokud by míchali na stavbě z písku, měly by zhruba postačovat ty ceny původní, bez přípočtu za postřik.

Ocenění přesunu hmot |  01.04.2009

Dobrý den,
plánuji opravu RD, a dodavatel mi napočítal za přesun hmot (PH) do 12 m - 208,50 Kč bez DPH/tunu. Na námitku, že 12 metrový dům nemám a bohatě se vejdeme do 6m sice opravil název položky (tj. PH do 6m), ale cenu nechal stejnou. Prosím, je cena odpovídající?
Pokud si účtuje cenu za PH, je v pořádku, že si také účtuje 8.000 Kč bez DPH za vrátek?
Děkuji mnohokrát za odpověď. P.K.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
cena 208,50 Kč neodpovídá ceně RTS a to ani za přesun do 6 m ani do 12 m - jedná se o vlastní cenu zhotovitele.
Podle našeho ceníku RTS je cena za přesun hmot do 6m (a 50 m vodorovně) 224 Kč (jedná se o cenu 2009/I. pololetí). Tato cena obsahuje i strojní vybavení pro svislé přemístění a vrátek tedy nemá být samostatně účtován.

Ocenění likvidace křovin a stromů |  05.03.2009

Prosím o informaci, jak se oceňuje likvidace křovin a stromů, pokud je zakázáno pálení. Našel jsem pouze položky odvozů stromů a pařezů a drcení větví, ale odvoz naštěpkované hmoty a uložení na skládku ne.
Děkuji. Martin Koutník

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
máte pravdu, položky na odvoz naštěpkované hmoty v cenících nejsou. Položky na odvozy větví nejsou vhodné, kvůli rozdílu v objemu. Pokud právě teď potřebujete ocenit takovou situaci, navrhuji toto řešení. Podle mého odhadu je množství štěpků asi 15-20% objemu větví naložených a sešlapaných na korbě vozidla, nebo 10% volně položených (to by se mohlo týkat jehličnatých dřevin). Použijte jako vzor položku pro odvoz větví a vytvořte novou a cenu zmenšete na předpokládaných 10-15-20%. Za předpokladu, že je v dané lokalitě tolik větví (=štěpků) k odvozu, aby byla kapacita vozu využitá, by cena mohla vyhovět.

Ocenění přesunu hmot pro PSV |  20.01.2009

Dobrý den,
mám dotaz ohledně přesunu hmot PSV pomocí %. Jedná se mně o to, zda se do přesunů započítávají i specifikace? Jeden příklad, položka č 998 771 202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m - tento přesun se bude počítat pouze z montáže dlažby nebo i z dodávky dlažby? Samozřejmě je potom rozdíl v přesunu hmot pomocí % jestli mám dlažbu za 200,-/m2 nebo za 500,-/m2. Stavební dozor namítá, že se přesun počítá pouze z montáže.
Děkuji za odpověď Ondřej Kalous

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
do základny pro výpočet přesunu hmot pro PSV pomocí % se materiál započítává. Tak je to podle metodiky správně. Ale je na místě jakýsi cit rozpočtáře, aby v případě velmi drahých specifikací získanou hodnotu přesunu upravil. Za velmi drahé specifikace považuji dlažby od 1800 Kč, masážní vany za statisíce apod. Dlažba za 500 Kč/m2 úpravu výsledné částky přesunu nevyžaduje.

Náhrada položek |  16.01.2009

Dobrý den,
obracím se s dotazem na obsah standardu a cenu pol. 93196-1111.R01 Těsnění spár mikroporézní pryž 25 mm , protože rozpočet k našemu projektu byl vytvářen dle ceníku RTS, avšak dodavatel stavby používá ceník ÚRS a tuto položku nahradil pol.č.931991112 - Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně. U této položky je však velmi výrazný cenový rozdíl mezi oběmi ceníky a proto se domnívám, že náhrada není ekvivalentní.
Děkuji za odpověď. Martin Obadálek

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
položku 93196-1111.R01 Těsnění spár mikroporézní pryž 25 mm v datové základně nemám. Soudě podle textu, položky významově stejné máme pod čísly 624 96-11. Jsou určeny k utěsnění spár mezi panely. Cenově do 100 Kč.
Položka 93199-1112 oceňuje zřízení dilatační spáry při betonáži monolitických nádrží.

Rozpočet rekonstrukce bytu |  08.01.2009

Dobrý den,
chtěl jsem se Vás zeptat: Nechal jsem si zrekonstuovat byt 2+1, asi o rozměru 70 m2. Práce prováděl pracovník OSVČ. Jeho částka byla vyčíslena na 55 000,00 Kč. Rád bych věděl je přijatelná. V částce bylo zahrnuto :
- doprava 6 500,00 najeto asi 500 km
- částečný nákup materiálu - 7 000,00 - nákup proveden pracovníkem OSVČ
- práce . demontáž původního jádra, vyzdění nového jádra z tvárnic YTONG, montáž ocelové zárubně, celkové opravy veškerých omítek na betonový podklad, tmelení stropů sádrovou stěrkou, broušení, v koupelně - zapravení veškerýchdrážek po instalaci, osazení vany + zazdění, obezdění geberitu, obezdění instalační šachty, izolace proti vlhkosti, podkládka kabelů, tepelná dlažba, obklad 25x40, dlažba na koso 30x30, osazení dvou revizních dvířek na magnety, snížení sádrakartonového stropu, spárování, obklad kuchyně.
Děkuji za Vámi posouzený dotaz a za odpověď

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
orientačně by se dalo porovnat množství odpracovaných hodin a množství hodin vyjádřených částkou 41 500,-.
41 500 : 180 (sazba za hodinu) = 230 hodin. Tj. 28,8 dní.
Pokud ten zedník odpracoval přibližně 230 hodin, pak je fakturovaná částka v pořádku.
Přesněji se dá stanovit cena na základě položkového rozpočtu, tj. z množství provedených prací a jejich jednotkových cen. Položkový rozpočet sestavuje rozpočtář a je to služba placená.

Vysvětlení některých položek |  06.01.2009

Dobry den,
mám na Vás dotaz ve věci položkového rozpočtu stavby RD v ČR. Z dovodu avizovaneho insolvencneho konania povodneho zhototovitela som si dal urobit polozkovity rozpocet dostavby. Momentalne je hotova hruba stavba so vsetkymi rozvodmi (mimo vonkajsich pripojok plynu a elektriky) a vnutorne omietky. Mam na Vas otazku ohladom opravnenosti uctovania polozky "VRN, rezerva a kompletace" v nasledovnych vyskach:
1. Stazene vyrobne podmienky - 3%
2. Presun stavebnych kapacit - 3%
3. Mimostavenistna doprava - 2%
4. Zariadenie stavenista - 1,5%
5. Kompletacni cinnost - 6,5%
Spolu tvori polozka "VRN, rezerva a kompletace" 16% co sa mi zda vysoke. Oprava vad na diele po povodnom zhototovitelovi je zahrnuta v polozkovitom rozpocte, takze i toto % sa mi zda vysoke.
Ake su prosím. obvykle % v tomto pripade resp. kde by sa malo celkove % pohybovat?
Vopred Vam dakujem za odpoved.
S pozdravom Jozef Ženiš

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den
1. Stazene vyrobne podmienky - 3%
Přirážka za ztížené výrobní podmínky má více podtitulů. U RD lze předpokládat např. ztížení dopravy ve velkých městech (Praha, Brno). Nelze ji požadovat u RD stavěného v malé obci, nebo na kraji obce. Ale mohou být i jiné než se uvádí v příloze a mohou být oprávněné. Každá stavba je jiná. Požadujte po zhotoviteli konkrétní zdůvodnění.

 

2. Presun stavebnych kapacit - 3%
Tato přirážka vyjadřuje náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště. Doprava do vzdálenosti cca 25-30 km je započtena v cenách stavebních prací v části režie (hodnota záleží na individuální kalkulaci jednotkových cen). Teprve u vzdálenějších staveb je možno nárokovat doplatek za dopravu. Hodnotu je lépe stanovit přesně podle počtu jízd a sazby za kilometr.

 

3. Mimostavenistna doprava - 2%
Tato přirážka se vztahuje k nákladům za dopravu materiálu na staveništní skládku. Doprava do cca 40 km (mimo betonů a kameniva) je započtena v jednotkových cenách. Teprve pokud je vzdálenost zdroje větší (bývá např. u kameniva), lze použít přirážku. Doporučuji opět vyčíslit konkrétně - obvykle je najímán dopravce a stavební firma může předložit jeho fakturu.

 

4. Zariadenie stavenista - 1,5%
Obvyklá hodnota je kolem 2,5 %, je-li stavba na „zelené louce“. Dostane-li stavební dodavatel od investora zdroj elektřiny, vody, nebo jiné potřeby zahrnuté do zařízení staveniště, je na místě sleva.

 

5. Kompletacni cinnost - 6,5%

Maximální hodnota je 2 % a zahrnuje povinnosti ze strany zhotovitele vůči svým subdodavatelům.

 

Toto je jen velmi stručné vysvětlení obsahu vedlejších nákladů. Náklady uvedené pod čísly 1-3 jsou pro RD málo pravděpodobné. V bodech 2 a 3 považuji procentní určení výše přirážky pouze za předběžné. Konečná fakturace by měla být podložena kalkulací nákladů.

Ocenění termo omítky |  06.11.2008

Dobrý den,
v projektu RD máme vybrány tepelně izolační cihly a termoomítku 4 cm. Žádné další zateplení. Zateplení EPS jsme zavrhli kvůli uzavření zdí a vatu jme vyloučili kvůli ceně. Jenže cenová nabídka na termoomítky nás překvapila - při ceně přes 1000 Kč/m2 za termoomítku se vyplatí uvažovat o zateplení vatou.
Složení termoomítky je: přednástřik, 2+2 cm termoomítky s perlitem, perlinka s lepidlem, nakonec škrábaná barevná silikonová omítka. Cena materiálu něco přes 300 Kč/m2. Stavební firma počítá za práci a ostatní položky (doprava, pronájem lešení atd.) asi 700 Kč/m2 s odůvodněním, že je omítka složena z více vrstev než u zateplení EPS nebo vatou a dlouho zraje a lešení stojí nevyužité.
Zajímá mě, zda je celková cena 300+700 Kč za m2 termoomítky adekvátní.
Radek Š., Brno

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
nemyslím si, že je nutné opatřit tepelně izolační vrstvu perlinkou s lepidlem. Např. Hasit doporučuje jen tzv. ochrannou omítku. Ale určitě to konzultujte s výrobcem té konkrétní omítky, která bude u vás použita. (Mají techniky, kteří rádi poradí). Také si myslím, že lepidlo k perlince je difuzně málo propustné a způsobí efekt, kterému jste se chtěli vyhnout.
Při tom popsaném řešení cena 1000 Kč řádově sedí. Materiál bude asi za 500 Kč (bez lešení). Udělali chybu v rozkladu celkové ceny.

Přesun hmot |  30.07.2008

Dobrý den,
v současnosti provádíme revitalizaci družstevního panelového domu a jako členové výboru samosprávy kontrolujeme čerpání finančních prostředků na stavbu.
V rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o dílo, je mj. položka č.999281111 Přesun hmot HSV v objemu cca.189 t při ceně 605 Kč/t. Při stavbě byla prováděna výměna oken s následnými opravami vnitřních omítek a větší část materiálu byla svisle dopravována našimi domovními výtahy.
Zajímalo by mne, zda si správně vykládáme, že v dle rozpočtu by měl být svislý přesun hmot prováděn stavebním výtahem zhotovitele a ve skutečnosti však byl prováděn našim zařízením a zhotovitel má nárok pouze na odpovídající část přesunů ?
Děkuji za odpověď Ing.Martin Obadálek

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
je to tak jak říkáte, v položce 999281111 Přesun hmot je stavební výtah započten a když byl používán výtah váš, je na místě sleva z ceny.
V této položce a v cenové úrovni 2007/I (podle jednotkové ceny 605 Kč) jsou započteny náklady na výtah v hodnotě 46 Kč a na obsluhu výtahu 15 Kč (orientačně). Tyto náklady je třeba podělit podle poměru mezi materiálem dopravovaným vaším a stavebním výtahem a částku 605 Kč pak ponížit o podíl připadající na váš výtah.

Ceník stavebních prací na Slovensku |  04.07.2008

Dobrý den, měl bych dotaz, zda existuje ceník stavebních prací pro slovensko a zda se v něčem liší kromě ceny?
Děkuji za Vaši odpověď
S pozdravem Loudat Zdenek

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
ceník stavebních prací pro slovensko existuje a liší se pouze v drobnostech. U čísla položky je přípona .O00 (např. místo 342 24-8112.R00 je označení 342 24-8112.O00) a v drobné změně třídění. Samozřejmě je rozdíl v ceně, DPH a ceny jsou aktualizovány 4x ročně.

Cenové ukazatele pro dřevostavby |  13.05.2008

Dobrý den,
rád bych se na Vás obrátil s následujícím dotazem. Rádi bychom svůj RD navrhli jako dřevostavbu - pravděpodobně rámovou. Podle tabulky Orientační ceny rozpočtových ukazatelů (2008,1. pololetí), která vyšla v časopise Materiály pro stavbu, je cena za 1m3 obestavěného prostoru 5540Kč.
Podle tabulky uvedené na vašich stránkách je ovšem tato cena 6893Kč. (803.61) Proč se tyto dvě hodnoty tak rozcházejí a k jaké ceně se mám tedy spíše přiklonit ?
Předem děkuji za odpověď.S pozdravem Martin Navrátil

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
přikloňte se k té hodnotě 5540 Kč. Osobně si typuji, že by měla být i nižší cca kolem 5200 - 5300 Kč/m3 OP bez daně. Tedy pokud to nebude hacienda s vysokým nadstandardem, nebo nepožadujete parametry pasivního domu.

Ocenění přesunu hmot, zařízení staveniště |  13.04.2008

Dobrý den,
se zájmem jsem si přečetl vaši rubriku „otázky a odpovědi“ a za všechny drobné investory bych vám chtěl předně poděkovat, že tuto službu poskytujete, a to dokonce bezplatně.
Měl bych na vás dvě jednoduché otázky:
Ad. 1. Formou oceněného výkazu výměr jsme obdrželi nabídku na kompletní rekonstrukci našeho domku. V ceně jednotlivých položek však stavební firma nezahrnula přesun hmot, zařízení staveniště a přesun kapacit. Přesun hmot firma ocenila jako 11% z ceny materiálu, zařízení staveniště jako 1% z ceny celé zakázky (tj. oceněné položky + přesun hmot) a přesun kapacit jako 3% z ceny celé zakázky. Chtěl bych se zeptat, nakolik jsou tyto sazby přiměřené a tento způsob ocenění obvyklý. U přesun hmot bych se chtěl zeptat, jak by se do této sazby promítl fakt, že místo stavby je v okresním městě, kde je v okruhu 5-10 km několik stavebnin poskytujících zcela adekvátní sortiment pro tuto stavbu.
Ad. 2. U vybraných položek rozpočtu (zejména u zařizovacích předmětů, radiátorů, kotle, bojleru, oken, dveří) bych chtěl, aby je zhotovitel ocenil individuální kalkulací dle vzorce pořizovací náklady + režie ve výši 5%. Cílem je se s zhotovitelem podělit o jeho velkoobchodní slevu (20-30%). Nejsem si však jist, jak tuto individuální kalkulaci upravit ve smlouvě o dílo, popř. zda je tento způsob oceňování obvyklý.
Předem děkuji za odpovědi.
S pozdravem, Dr. A. Šenfeld

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den pane Šenfelde,
a) Přesun hmot 11% z ceny materiálu není obvyklý způsob ocenění přesunu. Obvykle se oceňuje určitou sazbou krát hmotnost zabudovávaného materiálu. Ale je to možné. Pokud se nechystáte zabudovávat hydromasážní vanu za 250 tisíc (obecně: lehké a drahé věci), tak výsledné peníze vyjdou srovnatelně hmotnostním přesunem při rekonstrukci.
b) Zařízení staveniště 1% je při rekonstrukci sazba přiměřená. Základnou pro výpočet je celková suma za rozpočet.
c) Přesun kapacit je na místě, pokud je stavba ve větší vzdálenosti než zdroj kapacit. Určité náklady na přesun lidí jsou obvykle již započteny v jednotkových cenách. Při použití cen RTS by měla firma s jeho hodnotou, při dopravě do 25 km, vystačit.
d) Náklady na přesun nesouvisí se vzdáleností prodejny stavebnin. Titul přesun hmot hradí pouze náklady na dopravu materiálu od staveništní skládky po těžiště stavby (do 50 m) plus přesun svisle pomocí stavebního mechanismu. Náklady na dopravu na staveništní skládku se nazývají pořizovací náklady a pohybují se v hodnotě cca 7-9 % z ceny materiálu. (Neplatí pro kamenivo a cihly). 5% je málo. Dělení se o velkoobchodní slevu není běžné. Zpravidla si tyto peníze ponechává stavební firma.
Děkujeme za uznání

Výměra střechy - procentní výše prořezu |  10.04.2008

Dobrý den,
pokud je skutečná výměra střechy 115m2 říct, že to musí zvýšit protože tam není započítán prořez střešních tašek? Já myslím, že je to započítané už v ceně tašky podle RTS.
Děkuji za odpověď Radovan Pokorný

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
v ploše střešních krytiny z pálených tašek je započten prořez 5 %, tj. 55 až 75 kusů tašek na 100 m2 podle typu tašky.

Normohodiny stavebních prací |  25.03.2008

Dobrý den,
prosím Vás o radu, kde by se dali vyhledat normohodiny pro jednotlivé stavební práce. /konkrétně provedení omítek/. Děkuji za odpověď.
S pozdravem Karel Slepička

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Dobrý den,
pokud vlastníte program BUILDpower, případně RTS Stavitel+ od naší firmy, naleznete je u každé položky. Totéž platí pro tištěné sborníky cen stavebních prací.