ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   DOTAZY A ODPOVĚDI
   ROZPOČTY, KALKULACE (ARCHIV)
   OSTATNÍ DOTAZY (ARCHIV)
 
 
 
 
 
 

  RozpoÄŤty a kalkulaceNaše firemní divize Stavebních informací se dnes a denně setkává s dotazy spojenými s tématem cen stavebních prací,  rozpočtů, kalkulací a datové základny.  Protože se v celé řadě případů dotazy opakují, budeme je průběžně zveřejňovat na tomto místě a věříme, že budou inspirací i pro ty, kteří se s daným problémem dosud nesetkali. Uvítáme Vaše nové dotazy, názory a reakce, které můžete zasílat na emailovou adresu stavebnistandardy@rts.cz, naše odpovědi zveřejníme v čase co možná nejkratším.

_______________________________________________________
Dotaz ze dne 17. 12. 2009: 

Dobrý večer,
prosím o zodpovězení těchto otázek. Při provádění rekonstrukce bylo zjištěno, že část obvodového nosného zdiva tl.45 cm je dutá a zdivo je zpevněno pilíři ve zdivu vždy po ca 1 m svisle do výšky stropu ca 2,65. Pak je již zdivo plné tl. 30 cm. Dutiny jsou tedy šíře 15 cm. Vzhledem k tomu, že zdivo není možné zbourat, je nutné jej vyplnit pro zajištění únosnosti a tepelně izolační vlastnosti nějakým vhodným materiálem. Prosím o odpověď, jakou položkou je tento technologický postup oceňován a v jaké ceně za m2, nebo m3 výplně. Další otázka se týká odstranění vazby krovu ve štítové zdi (odstranění stropního trámu, vaznic a pozednic), po jejímž odstranění bude kce krovu podchycena ocelovým profilem "U" a nosník bude svařen s výztuží stropu (nosník IPE 180). Otázka zní, zda se jedná o tesařské práce, nebo práce bourací, a jak se oceňuje demontáž, zda v m3 tesařské kce, nebo podle délky trámů a jejich profilů.
Za Vaši odpověď předem děkuji.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
pro vyplnění dutiny betonem lze použít položky 330 31-1…. Tyto položky samozřejmě nezahrnují zřízení nalévacího otvoru. Pro jiný typ výplně ceny nemáme.

Demontáže částí krovů se rozpočtují ceníkem 800-762 Konstrukce tesařské částí B01. Krovy jsou v kapitole 762 33. Měrnou jednotkou je metr délky demontovaného tesařského prvku.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 5. 12. 2009: 

Dobrý den,
dodavatel nám ocenil některé práce PSV na RD procentně z hrubé stavby rodiného domku. Náklady na nějaké části PSV se mi zdají příliš vysoké. Existuje nějaká tabulka podle které se dá určit výše PSV z nákladů hrubé stavby.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
procentní způsob ocenění používá rozpočtář k předběžnému ocenění například zdravotechniky nebo elektroinstalace. Většinou kvůli nedostatku podkladů, nebo z časové tísně. Ale zdůrazňujeme, že pouze k předběžnému ocenění.
Ke smlouvě patří položkový rozpočet stejně jako na stavební práce. Přestože podklady stále nemusí být dostatečné. Je to kvůli uvedení jednotkových cen. Výměry lze dodatečně zpřesnit, ale jednotková cena za konkrétní typ a velikost (potrubí, ventil apod.) by měla být smluvně dohodnutá. Předejde se tak zbytečným neshodám při fakturaci stavby.
Na těchto stránkách je několik rodinných domů včetně cen za funkční části stavby. Zde si můžete porovnat uvedené náklady s nabídkou vašeho dodavatele.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 18. 11. 2009: 

Dobrý den,
prosím vás měl bych dotaz ohledně ceny prací . Mám dělat rekonstrukci bytu a proto bych se chtěl zeptat jaká je sazba na hodinu při vynášení vybouraného zdiva ( cihly, obklady, dlažba a beton ) v kýblích z bytu v 1. nadzemním patře cca 30 schodů do tohoto patra . Tuto cenu jsem již asi před dvěmi lety používal ale nyní ji nemohu nikde nalézt ani na internetu ani na CD sborník stavebních prací.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
hodinové zúčtovací sazby najdete v úvodech ceníků v kapitole 8 (ty jsou na CD určitě) nebo v ceníku 801-1 pod číslem 900 (ty na CD být nemusí, záleží na datu vydání).
HZS nejsou vztaženy přímo k nějaké práci, při výběru můžete vycházet například ze mzdy.
Nebo použijte novou položku 97901-1211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2.NP nošením.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 15. 9. 2009: 

Dobrý den,
nevím, zdali mi odpovíte na můj dotaz, ale zkusím to. Náš dodavatel stavebních prací používá program RTS - nevím přesně jaký typ, ale říká, že má položky "kumulované". Pokud reklamuji cenu některých položek, ohrazuje se tím, že to " hází program". Můžete mi napsat co zanmenají písmena za číslem položky? Např. 430 32-0020.RAB.
Děkuji za Váš čas a jakoukoliv odpověď.
S pozdravem M. Culková

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
písmeno R za tečkou označuje, že jde o položku z ceníku RTS, písmeno A říká, že jde o agregovanou (kumulovanou) položku a písmeno B označuje jednu z variant položky. V tomto případě se varianty liší množstvím výztuže v konstrukci. K použití agregovaných položek podotýkám, že jsou určeny pro předběžné nebo hrubé ocenění, kdy je k dispozici nedostatek podkladů. K fakturaci, kdy je již známo množství a typ realizovaných konstrukcí, jsou vhodnější položky neagregované, klasické. Pomocí nich se rozpočtují beton, výztuž i bednění jako jednotlivé polžky s konkrétním množstvím. Takové ocenění je pracnější, ale samozřejmě přesnější.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 13. 7. 2009: 

Dobrý den,
stavební firma mi připravila rozpočet na zateplenou fasádu systémem EPS tl. 100 mm, silikátová omítka. Cenu materiálu uvádí v částce 455,- Kč/m2, cenu prací 442,- Kč/m2. Dále si firma připočítává 20.000 Kč za režie + vlastní zisk. Tyto ceny jsou uvedeny bez DPH, lešení je kalkulováno zvlášť. Můj dotaz zní, zda jsou tyto ceny reálné a zda položka za režie + zisk je oprávněná. Děkuji za Vaši odpověď, Michal Sobota.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
uvedená cena za materiál je v pořádku. Záleží na typu použitého systému, ale valná většina se pohybuje kolem uváděné částky. Cena za práci, která vychází z položek RTS, odpovídá částce 500 Kč/m2. Tato cena však již zahrnuje režijní náklady i zisk.
Firma tedy nabízí cenu za práci o cca 60 Kč/m2 levnější a zvlášť účtuje režijní náklady a zisk. Pokud se jedná přibližně o 340 m2 fasády, pak jsou obě částky srovnatelné.
_______________________________________________________
Dotaz ze dne 22. 4. 2009: 

Dobrý den,
stavební firma nacenila m2 vnitřních omítek na 311 Kč/m2 pro stropy a 246 Kč/m2 stěn. Nyní firma tvrdí, že ještě musí započítat 54 Kč/m2 pro stropy a 34,4 Kč/m2 stěny za cementový postřik (špric), který je prý nezbytný. Je cne odpovídající? Při osobní prohlídce stavby jsem požadoval celkovou cenu za m2, tedy včetně všech nutných vrstev. Děkuji TH.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
ano, tento požadavek je odpovídající, uvažujeme-li použití suchých maltových směsí. Pokud by míchali na stavbě z písku, měly by zhruba postačovat ty ceny původní, bez přípočtu za postřik.

_______________________________________________________
Dotaz ze dne 1. 4. 2009: 

Dobrý den,
plánuji opravu RD, a dodavatel mi napočítal za přesun hmot (PH) do 12 m - 208,50 Kč bez DPH/tunu. Na námitku, že 12 metrový dům nemám a bohatě se vejdeme do 6m sice opravil název položky (tj. PH do 6m), ale cenu nechal stejnou. Prosí, je cena odpovídající?
Pokud si účtuje cenu za pH, je v pořádku, že si také účtuje 8.000 Kč bez DPH za vrátek?
Děkuji mnohokrát za odpověď. P.K.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
cena 208,50 Kč neodpovídá ceně RTS a to ani za přesun do 6 m ani do 12 m - jedná se o vlastní cenu zhotovitele.
Podle našeho ceníku RTS je cena za přesun hmot do 6m (a 50 m vodorovně) 224 Kč (jedná se o cenu 2009/I. pololetí). Tato cena obsahuje i strojní vybavení pro svislé přemístění a vrátek tedy nemá být samostatně účtován.

____________________________________________________

Dotaz ze dne 11. 3. 2009:
 

Stavební firma provádí výstavbu dvou rodinných domků, bez podkroví, prakticky na "zelené louce". Pro oba RD je na stavbě postavena jedna "bouda", která není napojena na žádnou z energií. Jinak zde není nic z možných objektů patřících do GZS. Přesto si firma účtuje GZS ve výši 3,5%. Zdá se nám to neseriozní.
V jaké výši GZS lze předpokládat?

Dále máme neshodu v přesunu hmot, kdy na jedné ceníkové položce dokonce vychází přesun hmot ve výši, která odpovídá poloviční částce pořizovací ceny materiálu. Lze nějakým způsebem u klasické výstavby RD předběžně stanovit procentuální výši z celkových nákladů na stavbu?

Můžeme odmítnout uznat položku na lešení u přízemního RD, když má být v ceně stavebních prací tato položka již zahrnuta?

Děkuji za odpověď.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
obvyklá hodnota sazby GZS budov pro bydlení je 2,4%. Pokud se na sazbě neshodnete, můžete stavební firmu požádat o konkrétní vyčíslení nákladů na zařízení staveniště.

Nejsem si jista, zda stejně chápeme pojem přesun hmot. Přesun hmot je pohyb materiálu po staveništi a to od staveništní skládky po oblast technologické manipulace. U RD vychází cca na 70-80 tisíc Kč. Možná máte na mysli dopravu na staveniště. Ta může v některých případech převýšit cenu materiálu - například u kameniva. Běžný průměr je kolem 10% z ceny materiálu.

Pokud jsou stěny vyšší jak 1,8 m je k provedení povrchové úpravy lešení nutné a v rozpočtu je oprávněné. Náklady na vnitřní lešení jsou komplikovanější - lešení se buduje a demontuje vícenásobně za dobu stavby. Zpravidla se účtuje jedenkrát půdorysná plocha podlah. Vnitřní a vnější lešení má v ceníku samostatné položky.
____________________________________________________

Dotaz ze dne 5. 3. 2009: 

Prosím o informaci, jak se oceňuje likvidace křovin a stromů, pokud je zakázáno pálení. Našel jsem pouze položky odvozů stromů a pařezů a drcení větví, ale odvoz naštěpkované hmoty a uložení na skládku ne.
Děkuji.

Martin Koutník


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
máte pravdu, položky na odvoz naštěpkované hmoty v cenících nejsou. Položky na odvozy větví nejsou vhodné, kvůli rozdílu v objemu. Pokud právě teď potřebujete ocenit takovou situaci, navrhuji toto řešení. Podle mého odhadu je množství štěpků asi 15-20% objemu větví naložených a sešlapaných na korbě vozidla, nebo 10% volně položených (to by se mohlo týkat jehličnatých dřevin). Použijte jako vzor položku pro odvoz větví a vytvořte novou a cenu zmenšete na předpokládaných 10-15-20%. Za předpokladu, že je v dané lokalitě tolik větví (=štěpků) k odvozu, aby byla kapacita vozu využitá, by cena mohla vyhovět.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 20.1.2009: 

Dobrý den,
mám dotaz ohledně přesunu hmot PSV pomocí %. Jedná se mně o to zda se do přesunů započítávají i specifikace? Jeden příklad položka č 998 771 202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m -  tento přesun se bude počítat pouze z montáže dlažby nebo i z dodávky dlažby? Samozřejmě je potom rozdíl v přesunu hmot pomocí % jestli mám dlažbu za 200,-/m2 nebo za 500,-/m2. Stavební dozor namítá, že se přesun počítá pouze z montáže.

Děkuji za odpověď Ondřej Kalous


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
do základny pro výpočet přesunu hmot pro PSV pomocí % se materiál započítává. Tak je to podle metodiky správně. Ale je na místě jakýsi cit rozpočtáře, aby v případě velmi drahých specifikací získanou hodnotu přesunu upravil. Za velmi drahé specifikace považuji dlažby od 1800 Kč, masážní vany za statisíce apod. Dlažba za 500 Kč/m2 úpravu výsledné částky přesunu nevyžaduje.


_______________________________________________________

Dotaz ze dne 16.1.2009:
 

Dobrý den,
obracím se s dotazem na obsah standardu  a cenu pol. 93196-1111.R01 Těsnění spár mikroporézní pryž 25 mm , protože rozpočet k našemu projektu byl vytvářen dle ceníku RTS, avšak dodavatel stavby používá ceník ÚRS a tuto položku nahradil pol.č.931991112 - Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně. U této položky je však velmi výrazný cenový rozdíl mezi oběmi ceníky a proto se domnívám, že náhrada není ekvivalentní.

Děkuji za odpověď.    Martin Obadálek


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
položku 93196-1111.R01 Těsnění spár mikroporézní pryž 25 mm v datové základně nemám. Soudě podle textu, položky významově stejné máme pod čísly 624 96-11. Jsou určeny k utěsnění spár mezi panely. Cenově do 100 Kč.

Položka 93199-1112 oceňuje zřízení dilatační spáry při betonáži monolitických nádrží.


_______________________________________________________

Dotaz ze dne 8.1.2009:
 

Dobrý den,
chtěl jsem se Vás zeptat: Nechal jsem si zrekonstuovat byt 2+1, asi o rozměru 70 m2. Práce prováděl pracovník OSVČ. Jeho částka byla vyčíslena  na 55 000,00 Kč. Rád bych věděl je přijatelná. V částce bylo zahrnuto :
- doprava 6 500,00 najeto asi 500 km
- částečný nákup materiálu - 7 000,00 - nákup proveden pracovníkem OSVČ
- práce . demontáž původního jádra, vyzdění nového jádra z tvárnic YTONG, montáž ocelové zárubně, celkové opravy veškerých omítek na betonový podklad, tmelení stropů sádrovou stěrkou, broušení, v koupelně - zapravení veškerýchdrážek po instalaci, osazení vany + zazdění, obezdění geberitu, obezdění instalační šachty, izolace proti vlhkosti, podkládka kabelů, tepelná dlažba, obklad 25x40, dlažba na koso 30x30, osazení dvou revizních dvířek na magnety, snížení sádrakartonového stropu, spárování, obklad kuchyně.

Děkuji za Vámi posouzený dotaz a za odpověď


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
orientačně by se dalo porovnat množství odpracovaných hodin a množství hodin vyjádřených částkou 41 500,-.

41 500 : 180 (sazba za hodinu) = 230 hodin. Tj. 28,8 dní.

Pokud ten zedník odpracoval přibližně 230 hodin, pak je fakturovaná částka v pořádku.

Přesněji se dá stanovit cena na základě položkového rozpočtu, tj. z množství provedených prací a jejich jednotkových cen. Položkový rozpočet sestavuje rozpočtář a je to služba placená.


_______________________________________________________

Dotaz ze dne 6.1.2009:
 

Dobry den,
mám na Vás dotaz ve věci položkového rozpočtu stavby RD v ČR. Z dovodu avizovaneho insolvencneho konania povodneho zhototovitela som si dal urobit polozkovity rozpocet dostavby. Momentalne je hotova hruba stavba so vsetkymi rozvodmi (mimo vonkajsich pripojok plynu a elektriky) a vnutorne omietky. Mam na Vas otazku ohladom opravnenosti uctovania polozky "VRN, rezerva a kompletace" v nasledovnych vyskach:

1. Stazene vyrobne podmienky - 3%
2. Presun stavebnych kapacit - 3%
3. Mimostavenistna doprava - 2%
4. Zariadenie stavenista - 1,5%
5. Kompletacni cinnost - 6,5%

Spolu tvori polozka "VRN, rezerva a kompletace" 16% co sa mi zda vysoke. Oprava vad na diele po povodnom zhototovitelovi je zahrnuta v polozkovitom rozpocte, takze i toto % sa mi zda vysoke.

Ake su prosím. obvykle % v tomto pripade resp. kde by sa malo celkove % pohybovat?

Vopred Vam dakujem za odpoved.
S pozdravom    Jozef Ženiš


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den

1. Stazene vyrobne podmienky - 3%
Přirážka za ztížené výrobní podmínky má více podtitulů. U RD lze předpokládat např. ztížení dopravy ve velkých městech (Praha, Brno). Nelze ji požadovat u RD stavěného v malé obci, nebo na kraji obce. Ale mohou být i jiné než se uvádí v příloze a mohou být oprávněné. Každá stavba je jiná. Požadujte po zhotoviteli konkrétní zdůvodnění.

2. Presun stavebnych kapacit - 3%
Tato přirážka vyjadřuje náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště. Doprava do vzdálenosti cca 25-30 km je započtena v cenách stavebních prací v části režie (hodnota záleží na individuální kalkulaci jednotkových cen). Teprve u vzdálenějších staveb je možno nárokovat doplatek za dopravu. Hodnotu je lépe stanovit přesně podle počtu jízd a sazby za kilometr.

3. Mimostavenistna doprava - 2%
Tato přirážka se vztahuje k nákladům za dopravu materiálu na staveništní skládku. Doprava do cca 40 km (mimo betonů a kameniva) je započtena v jednotkových cenách. Teprve pokud je vzdálenost zdroje větší (bývá např. u kameniva), lze použít přirážku. Doporučuji opět vyčíslit konkrétně  - obvykle je najímán dopravce a stavební firma může předložit jeho fakturu.

4. Zariadenie stavenista - 1,5%
Obvyklá hodnota je kolem 2,5 %, je-li stavba na „zelené louce“. Dostane-li stavební dodavatel od investora zdroj elektřiny, vody, nebo jiné potřeby zahrnuté do zařízení staveniště, je na místě sleva.

5. Kompletacni cinnost - 6,5%
Maximální hodnota je 2 % a zahrnuje povinnosti ze strany zhotovitele vůči svým subdodavatelům.

Toto je jen velmi stručné vysvětlení obsahu vedlejších nákladů. Podrobné najdete od str. 15 v přiloženém souboru.

Náklady uvedené pod čísly 1-3 jsou pro RD málo pravděpodobné.
V bodech 2 a 3 považuji procentní určení výše přirážky pouze za předběžné. Konečná fakturace by měla být podložena kalkulací nákladů.


_______________________________________________________

Dotaz ze dne 6.11.2008:
 

Dobrý den,
v projektu RD máme vybrány tepelně izolační cihly a termoomítku 4 cm. Žádné další zateplení. Zateplení EPS jsme zavrhli kvůli uzavření zdí a vatu jme vyloučili kvůli ceně. Jenže cenová nabídka na termoomítky nás překvapila - při ceně přes 1000 Kč/m2 za termoomítku se vyplatí uvažovat o zateplení vatou.

Složení termoomítky je: přednástřik, 2+2 cm termoomítky s perlitem, perlinka s lepidlem, nakonec škrábaná barevná silikonová omítka.
Cena materiálu něco přes 300 Kč/m2. Stavební firma počítá za práci a ostatní položky (doprava, pronájem lešení atd.) asi 700 Kč/m2 s odůvodněním, že je omítka složena z více vrstev než u zateplení EPS nebo vatou a dlouho zraje a lešení stojí nevyužité,

Zajímá mě, zda je celková cena 300+700 Kč za m2 termoomítky adekvátní.

Radek Š., Brno


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
nemyslím si, že je nutné opatřit tepelně izolační vrstvu perlinkou s lepidlem. Např. Hasit doporučuje jen tzv. ochrannou omítku. Ale určitě to konzultujte s výrobcem té konkrétní omítky, která bude u vás použita. (Mají techniky, kteří rádi poradí). Také si myslím, že lepidlo k perlince je difuzně málo propustné a způsobí efekt, kterému jste se chtěli vyhnout.
Při tom popsaném řešení cena 1000 Kč řádově sedí. Materiál bude asi za 500 Kč (bez lešení). Udělali chybu v rozkladu celkové ceny.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 30.7.2008:
 

Dobrý den,
v současnosti provádíme revitalizaci družstevního panelového domu a jako členové výboru samosprávy kontrolujeme čerpání finančních prostředků na stavbu.
V rozpočtu, který je přílohou Smlouvy o dílo, je mj. položka č.999281111 Přesun hmot HSV v objemu cca.189 t při ceně 605 Kč/t.
Při stavbě byla prováděna výměna oken s následnými opravami vnitřních omítek a větší část materiálu byla svisle dopravována našimi domovními výtahy.
Zajímalo by mne, zda si správně vykládáme, že v dle rozpočtu by měl být svislý přesun hmot prováděn stavebním výtahem zhotovitele a ve skutečnosti však byl prováděn našim zařízením a zhotovitel má nárok pouze na odpovídající část přesunů ?

Děkuji za odpověď    Ing.Martin Obadálek


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
je to tak jak říkáte, v položce 999281111 Přesun hmot je stavební výtah započten a když byl používán výtah váš, je na místě sleva z ceny.
V této položce a v cenové úrovni 2007/I (podle jednotkové ceny 605 Kč) jsou započteny náklady na výtah v hodnotě 46 Kč a na obsluhu výtahu 15 Kč (orientačně). Tyto náklady je třeba podělit podle poměru mezi materiálem dopravovaným vaším a stavebním výtahem a částku 605 Kč pak ponížit o podíl připadající na váš výtah.


_______________________________________________________

Dotaz ze dne 4.7.2008:
 

Dobry den,
měl bych dotaz zda existuje ceník stavebních prací pro slovensko a zda se v něčem liší kromě ceny?

Děkuji za Vaši odpověď
S pozdravem   Loudat Zdenek


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
ceník stavebních prací pro slovensko existuje a liší se pouze v drobnostech. U čísla položky je přípona .O00 (např. místo 342 24-8112.R00 je označení 342 24-8112.O00) a v drobné změně třídění. Samozřejmě je rozdíl v ceně, DPH a ceny jsou aktualizovány 4x ročně.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 13.5.2008:
 

Dobrý den,
rád bych se na Vás obrátil s následujícím dotazem. Rádi bychom svůj RD navrhli jako dřevostavbu - pravděpodobně rámovou.
Podle tabulky Orientační ceny rozpočtových ukazatelů (2008,1. pololetí), která vyšla v časopise Materiály pro stavbu, je cena za 1m3 obestavěného prostoru 5540Kč.
Podle tabulky uvedené na vašich stránkách je ovšem tato cena 6893Kč. (803.61)
Proč se tyto dvě hodnoty tak rozcházejí a k jaké ceně se mám tedy spíše přiklonit ?
Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem    Martin Navrátil


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
přikloňte se k té hodnotě 5540 Kč. Osobně si typuji, že by měla být i nižší cca kolem 5200 - 5300 Kč/m3 OP bez daně. Tedy pokud to nebude hacienda s vysokým nadstandardem, nebo nepožadujete parametry pasivního domu.


_______________________________________________________

Dotaz ze dne 13.4.2008:
 

Dobrý den,
se zájmem jsem si přečetl vaši rubriku „otázky a odpovědi“ a za všechny drobné investory bych vám chtěl předně poděkovat, že tuto službu poskytujete, a to dokonce bezplatně.

Měl bych na vás dvě jednoduché otázky:
Ad. 1. Formou oceněného výkazu výměr jsme obdrželi nabídku na kompletní rekonstrukci našeho domku. V ceně jednotlivých položek však stavební firma nezahrnula přesun hmot, zařízení staveniště a přesun kapacit. Přesun hmot firma ocenila jako 11% z ceny materiálu, zařízení staveniště jako 1% z ceny celé zakázky (tj. oceněné položky + přesun hmot) a přesun kapacit jako 3% z ceny celé zakázky. Chtěl bych se zeptat, nakolik jsou tyto sazby přiměřené a tento způsob ocenění obvyklý. U přesun hmot bych se chtěl zeptat, jak by se do této sazby promítl fakt, že místo stavby je v okresním městě, kde je v okruhu 5-10 km několik stavebnin poskytujících zcela adekvátní sortiment pro tuto stavbu.
Ad. 2. U vybraných položek rozpočtu (zejména u zařizovacích předmětů, radiátorů, kotle, bojleru, oken, dveří) bych chtěl, aby je zhotovitel ocenil individuální kalkulací dle vzorce pořizovací náklady + režie ve výši 5%. Cílem je se s zhotovitelem podělit o jeho velkoobchodní slevu (20-30%). Nejsem si však jist, jak tuto individuální kalkulaci upravit ve smlouvě o dílo, popř. zda je tento způsob oceňování obvyklý.

Předem děkuji za odpovědi.
S pozdravem,   Dr. A. Šenfeld


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den pane Šenfelde
a)   Přesun hmot 11% z ceny materiálu není obvyklý způsob ocenění přesunu. Obvykle se oceňuje určitou sazbou krát hmotnost zabudovávaného materiálu. Ale je to možné. Pokud se nechystáte zabudovávat hydromasážní vanu za 250 tisíc (obecně: lehké a drahé věci), tak výsledné peníze vyjdou srovnatelně hmotnostním přesunem při rekonstrukci.
b)   Zařízení staveniště 1% je při rekonstrukci sazba přiměřená. Základnou pro výpočet je celková suma za rozpočet.
c)   Přesun kapacit je na místě, pokud je stavba ve větší vzdálenosti než zdroj kapacit. Určité náklady na přesun lidí jsou obvykle již započteny v jednotkových cenách. Při použití cen RTS by měla firma s jeho hodnotou, při dopravě do 25 km, vystačit.
d)   Náklady na přesun nesouvisí se vzdáleností prodejny stavebnin. Titul přesun hmot hradí pouze náklady na dopravu materiálu od staveništní skládky po těžiště stavby (do 50 m) plus přesun svisle pomocí stavebního mechanismu. Náklady na dopravu na staveništní skládku se nazývají pořizovací náklady a pohybují se v hodnotě cca 7-9 % z ceny materiálu. (Neplatí pro kamenivo a cihly). 5% je málo.
Dělení se o velkoobchodní slevu není běžné. Zpravidla si tyto peníze ponechává stavební firma.

Děkujeme za uznání

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 10.4.2008:
 

Dobrý den,
pokud je skutečná výměra střechy 115m2 říct, že to musí zvýšit protože tam není započítán prořez střešních tašek? Já myslím, že je to započítané už v ceně tašky podle RTS.

Děkuji za odpověď    Radovan Pokorný


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
v ploše střešních krytiny z pálených tašek je započten prořez 5 %, tj. 55 až 75 kusů tašek na 100 m2 podle typu tašky.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 25.3.2008:
 

Dobrý den,
prosím Vás o radu, kde by se dali vyhledat normohodiny pro jednotlivé stavební práce. /konkrétně provedení omítek/.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem    Karel Slepička


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
pokud vlastníte program Build Power, případně Stavitel od naší firmy naleznete je u každé položky. Totéž platí pro tištěné sborníky cen.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 21.3.2008:
 

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak je to s pažením stěn výkopu?Počítá se délka*výška*2 a nebo se počítá jen jedna strana výkopu?
Děkuji za odpověď.

S pozdravem    Ing. Richard Štěpán


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
do výměry pažení stěn výkopu se započítávají obě strany výkopu (pokud jsou obě paženy).


_______________________________________________________

Dotaz ze dne 18.3.2008:
 

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak by se měli správně rozpočtovat omítky na ytong, hebel atp...případně konkrétní položky
Děkuji   Loudát Zdeněk

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
výměry se počítají stejně jako u jiných omítek.
Typ omítek je ale jiný. Výrobce tvárnic Ytong doporučuje omítat materiálem firmy Alsecco. Ty najdete pod čísly 602 01-81... Základní vrstva nahrazuje postřik i jádrovou vrstvu. Na tu se pak aplikuje sádrová nebo strukturovaná vrstva - podle požadavků.


_______________________________________________________

Dotaz ze dne 13.3.2008:
 

Dobrý den,
ve své omezené verzi výpočtu stavebních zakázek ( CD) nemohu najít položku montáž a demontáž HAKI lešení. Můžete mi prosím zaslat číslo a cenu položky?
Děkuji  Hobza


Odpověď RTS, a.s. Vladimír Dočekal:

Dobrý den, pro ocenění lešení není v položkách uveden přímo typ lešení (HAKI), ale položky jsou rozlišeny podle využití (prostorové, fasádní) a obsahuje konkrétní rozměry požadovaného lešení.
Například položka :
941 941 041   montáž lešení lehké řadové š. 1,2 m H 10 m
se používá pro fasádní lešení v šířce 1,2 m a do výšky 10 m.


_______________________________________________________

Dotaz ze dne 28.2.2008:
 

Dobrý den,
jak postupovat v případě demontáže OK – není k dispozice ceník M-46,kde byly tyto práce dříve zohledněny koeficientem z ceny montáže OK dle cenových křivek.


Děkuji za Vaši odpověď
S pozdravem a přáním hezkého dne   Jiřina Fixová

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
metodicky správné by se bylo ocenění podle ceníku M 43, ale pokud ho nemáte nic se neděje. Závazný ten ceník (jako všechny ostatní ceníky S a M) není a můžete náklady na demontáž určit například pomocí odhadu času demontáže. (čas x náklady na normohodinu + náklady na demontážní mechanizmy).
Další možnost je opatřit si ceník M 43 a použít jako výchozí ceny montážní a násobit koeficientem pro demontáž tj. 0,70 pro opětovné použití a 0,45 pro demontáž do šrotu. V oceňovacích softwarech ceník M 43 bývá obsažen. Tištěnou verzi snad prodává ÚRS Praha.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 21.2.2008:
 

Dobrý den,
na vašich stránkách byly uvedeny nové cenové ukazatele pro rok 2008 . Jsou opět přepočteny jednotně - všechny typy objektů - stejnou sazbou -nyní (4%) . Vaše informace o nárůstu cen materiálů za loňský rok - srovnání RTS 2007/1 a 2007/2 - uvádí nárůst cen u zásadních materiálů mnohem vyšším procentem . Např. plech nerez o 46%,el.kabely o 46%,okna o 30%, střeš.izol.desky o 40%,Nobasil o 50%,Orsil o 30%,cihly o 50% .... Je zodpovědné provádět objednatelům propočet dle cenových ukazatelů ? Jsou to údaje  závazné ! Např. vize pro banky apod.  Máte , prosím, nějaké podklady na základě skutečností realizovaných staveb ? Velké procento rozdílu ceny materiálů zřejmě nepokryje ani avizovaná "rezerva" a možná odchylka +- 15%.


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

Dobrý den,
nárůst 4% je pololetní, protože se změnilo datum vydávání cenových podkladů pro THU na začátek roku. Cenové podklady podle ukazatelů v žádném případě nejsou závazné a ani je nedoporučujeme. K ocenění doporučuje cenové podklady v Katalogu stavebních objektů
http://www.stavebnistandardy.cz/thu/default.asp
jsou zde konkrétní stavby a jejich konkrétní nabídkové ceny. Objekty mají technický popis a tak je možno si vybrat objekt s podobným technickým řešením jako ten projektovaný. Katalog umožňuje velikostní přizpůsobení projektované stavbě a pro zdatnější i modelaci ceny úpravou jednotlivých stavebních dílů.
Výhodou Katalogu jsou konkrétní stavby, nikoliv anonymní průměr cen staveb s neznámým technickým řešením.
Podle českého statistického úřadu je průměrný celoroční nárůst 2007 4,1 %


_______________________________________________________

Dotaz ze dne 4.2.2008:
 
Dobrý den, prosím Vás o informaci ohledně přesunu hmot pro oddíly HSV.
Pokud provádím rozpočet rekonstrukce budovy, používala jsem přesun hmot z ceníku 801-4. Ve všeobecných podmínkách katalogu je uvedeno, že lze tento ceník použít, ale rovněž v ceníku 801-1 jsou uvedeny možnosti použití přesunu hmot podle JKSO i pro rekonstrukce a opravy objektu. Který ceník je pro rekonstrukce vhodnější? Je v tom samozřejmě velký cenový rozdíl, na který investor poukazuje. A jak je to v případě rekonstrukce budovy třeba s nástavbou nebo přístavbou? 
A ještě jeden dotaz. Velice často se setkávám v jediném rozpočtu s několika objekty, které by měly mít různé zatřídění podle JKSO. Například: u budovy je zároveň oplocení a zpevněná plocha. Z rozpočtu nelze přesně vyspecifikovat, jaký objem prací k jednotlivému objektu patří - např. v zemních pracích, základech apod. Jak zde určit přesun hmot HSV?


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:

V případě, že je v rozpočtu více objektů, snažila bych se:

  1. Rozpočet rozdělit po objektech na více rozpočtů.
  2. Nelze-li rozpočet rozdělit a jeden objekt nákladově výrazně převažuje, volila bych přesun hmot podle tohoto objektu.
  3. Nelze-li rozpočet rozdělit a objekty jsou nákladově podobné, provedla bych dělení pomocí fiktivních stavebních dílů. Při použití BP volte čísla dílů a umístění položek tak, aby se objekty vícenásobně nestřídaly a bylo dosaženo toho, aby přesun hmot pro daný objekt uzavíral (byl poslední položkou) skupiny položek k němu náležejících.

Položky přesunů z ceníku 801-1 se podle úvodu požívají pro:
Položky přesunu hmot se používají pro druh stavební akce JKSO:

            1 novostavba objektu
            2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá
            3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
            4 nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)
            5 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením
            6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Pravidlo pro užití položek z ceníku 801-4:
Pro přesun hmot při opravách a údržbě stavebních objektů lze použít položky z tohoto sborníku. Při opravách konstrukcí prováděných při změnách projektu lze pro přesun hmot použít položky sborníků 801-1, 801-2 nebo 801-5.

Prakticky ovšem doporučuji řídit se situací stavby. Pokud je celá budova vystěhovaná a stavba může používat pro přesun mechanizaci přiměřenou rozsahu prací, pak je vhodný přesun podle 801-1. Pokud je režim stavby omezen, např. nelze-li použít stavební výtah, ale jen vrátek, nebo je nutné ruční vynášení, případně je nutné dopravit materiál shora jeřábem, jsou to zvýšené náklady a je na místě přesun podle 801-4.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 15.11.2007:
 
Dobrý den, nedávno jsem si nechal postavit byt v novostavbě, kde jsem si nechal udělat nadstandardní koupelnu a WC. Byl jsem nemile překvapen, když jsem viděl stav. Objevil jsem cca 30 vad. Proto bych se chtěl vás, jakožto odborníků zeptat, zda existují na níže popsané nějaké standardy.
A) Existují nějaké standardy ke spárování obkladů a dlažby? Spáry obkladů jsou křivé a různě široké v rozmezí od 4 mm do cca 10 mm a místy na sebe nenavazují. Očividně nebyly použity distance (kříže). Developer se ohání tím, že každý díl dlažby má jiný rozměr a proto vzniká toto rozpětí a tedy se nejedná o závadu. Podotýkám, že jde o dlažbu firmy Wileroy&Boch v ceně přes 1000 Kč za m2. Spáry jsou znečištěny, vystupuje z nich podkladové lepidlo, zasahují do povrchu dlaždic, jsou hrbolaté a místy nevymyté. Jakou opravu můžu požadovat? Vzhled spár nebyl nijak smluvně ošetřen.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Několik zásad k provádění obkladů lze vyčíst z ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů.
Ke spárám se tato norma vyjadřuje takto:
Obkladové prvky by měly být kladeny s pravidelnými, rovnými spárami, jejichž šířka by měla být stanovena při zvážení typu, velikosti a rozměrových tolerancí obkladových prvků, vlastností podkladu, způsobu provádění, očekávaného použití a očekávaného zatížení obkladu.

Naše standardy – Popisovníky stavebních prací RTS - k obkladům říkají toto:
Obkládání, montáž obkladů.
Obkládáním resp. montáží obkladů se rozumí kladení obkladaček do připraveného lože podle stanoveného vzoru. Obsahem standardu je rozebrání obalů, roztřídění obkladaček a rozložení podle potřeby a vlastní ukládání včetně vkládání distancí pro zajištění pravidelnosti spár, nezbytné řezání obkladaček do potřebných rozměrů a vytvoření otvorů pro napojení připojovacích armatur, zásuvek apod.

Spárování
Spárováním se rozumí výplň spár mezi jednotlivými obkladačkami a mezi podlahovou konstrukcí a stěnou v šířce odpovídající typu, velikosti a tloušťce dlaždic hmotou, která musí svými vlastnostmi navazovat na typ použitého materiálu pro lože. Obsahem standardu je příprava tmelu, vytmelení spáry, zahlazení povrchu tmelu, očištění obkladaček.

B) Existuje nějaký standard týkající se výstavby vyzděného sprchového koutu? Ve sprchovém koutě se místy drží cca 2-3 mm vody a neodtéká do kanálku.

Odpověď RTS, a.s.
Ing. Iveta Kolibová:

Norma neřeší spád, řeší pouze vodorovnost a to, že v toleranci je odchylka + - L/600, kde L je naměřená vzdálenost mezi pevnými body v mm. Řešení spádu by měl obsahovat projekt. Je třeba porovnat výsledný stav s projektem.

C) Skleněná mozaika 2x2 cm je každá kostička položena jinak, po jiným úhlem, každá je různě zapuštěna, atd. Nebyla dodržena struktura na podlepeném pásu od výrobce. Můžu  žádat nápravu?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
K rovinnosti norma říká, že v toleranci jsou odchylky + - 3 mm na dvoumetrové lati.

D)   Developer znečistil dlažbu v koupelně takovým způsobem, že její porézní povrch nelze nijak vyčistit a stále jsou na světle (které v koupelně pochopitelně je) vidět. Můžu požadovat uvedení do stavu, který dodal výrobce nebo výměnu?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Norma předepisuje: Měl by se brát ohled na ochranu dokončeného nebo částečně dokončeného obkladu před znečištěním nebo poškozením. Obklad by měl být vždy udržován čistý a bez cementu, kapek malty a jakýchkoliv materiálů pravděpodobně způsobujících skvrny.


E) Firma nedodržela kladečské plány. Mohu požadovat, aby uvedli položení obkladu do souladu s kladečskými plány na jejich náklady bez ohledu na výši nákladů?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Tady citujeme naše standardy –
Popisovníky stavebních prací RTS:
„Obkládáním resp. montáží obkladů se rozumí kladení obkladaček do připraveného lože podle stanoveného vzoru.“ Opět je třeba, aby kladečské plány byly součástí projektové dokumentace. Jinak se lze stěží domáhat rozporu.

F) Jak se postupuje při reklamaci vad výše popsaného rozsahu? Pořád platí zákonných 30 dní nebo mě může developer proti mé vůli donutit k delší lhůtě? Kupní smlouva je uzavřena podle Občanského zákoníku.

Odpověď RTS, a.s. Mgr. Jiří Košulič:
Způsob řešení reklamace by měla obsahovat zejména smlouva. Pokud smlouva způsob reklamace neřeší, tak občanský zákoník u smlouvy o dílo stanoví následující:

- v případě odstranitelné vady je zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu

- v případě neodstranitelné vady může objednatel odstoupit od smlouvy.

Termín bez zbytečného odkladu je termínem velmi neurčitým. Pro přesnější určení lhůt u reklamací můžeme použít Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby 2007 (dále jen VOP), které jsou považovány za standard. Tyto VOP stanoví následující lhůty:
- zhotovitel je povinen se do 10 dnů k reklamované vadě vyjádřit (uznává nebo neuznává),
- nejpozději do 15 dnů ode dne reklamace by měl zhotovitel oznámit kdy a jak vadu odstraní,
- do 30 dnů ode dne reklamace by měl zhotovitel vadu odstranit, pokud se strany nedohodnou jinak.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 12.11.2007:
 
Dobrý den,
existuje norma pro kotvení okenních výplní? Jestliže ano, prosím o její číslo. Existuje norma pro výměnu otvorových výplní? Jestliže ano, prosím o její číslo.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Existuje norma ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 24.10.2007:
 
Dobrý den, dovoluji si požádat o odpovědi na následující dotazy:
1) Firma, pověřená výstavbou mezonetového bytu v 3.NP a částečnou rekonstrukcí bytu v 2.NP, si mj. účtuje:

a) 94-01…?  Montáž, demontáž a pronájem stavebního výtahu, 30 dní, cena/den 950 Kč, celkem 28500 Kč.
Příplatek za dalších 15 dnů pronájmu stavebního výtahu v důsledku opoždění stavebních prací, které ale nebyly zapříčiněny zákazníkem, nýbrž tím, že firma často stahovala své pracovníky na „lukrativnější“ zakázky.
b) 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m, cena 602 Kč/tunu, celkem 47976,35 Kč.
c) 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2.NP a 1.PP, 177 Kč na tunu, celkem 9 161 Kč
d) 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží, 84 Kč na tunu, celkem 8695 Kč
e) 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24m, 7.40, 4884 Kč
f) 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km, 297 Kč na tunu, celkem 15371 Kč
g) 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1km, 11.70 Kč , celkem 9689 Kč
h) 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m, 179 Kč na tunu, celkem 9264 Kč
i) 979082121R00 Příplatek k vnitro.dopravě suti za dalších 5m, 19.90 Kč na tunu, celkem 2060 Kč
j) 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot, 295 Kč na tunu, celkem 15268 Kč.

Má firma právo účtovat současně za pronájem výtahu (a) a za vertikální přesun hmot (b, c, d, e)? Všechny položky byly bohužel uvedeny v návrhu položkového rozpočtu ve Smlouvě o dílo.

2) Firma se v rozporu se smlouvou bránila průběžné fakturaci dílčích prací a jejich předávání. V době, kdy mělo být dílo podle smlouvy ukončeno, byly práce v cca 2měsíčním skluzu a firma předložila investorovi teprve první návrh rozpočtu ke kontrole před vystavením faktury. Oproti ceně 800 tisíc z původní nabídky se cena vyšplhala na cca 1.2 milionů s odůvodněním, že některé práce firma realizovala odlišným způsobem, než jak bylo zamýšleno v době tvorby cenové nabídky. Ustanovení ve smlouvě, že v případě takovýchto změn je třeba okamžitého souhlasu investora a sepsání dodatku ke smlouvě, nebylo respektováno. Firma chce inkasovat podle „skutečně provedených prací“. Jaký postup doporučujete? Navýšení rozpočtu je částečně způsobeno vícepracemi, jejichž charakter je sporný. Jeden příklad za všechny: Cena za střechu vzrostla oproti ceně v nabídce o cca 50 procent. Ve vícepracích se objevila mj. položka „přířez střešních tašek“. Firma sice argumentuje, že tato položka nefiguruje v nabídce na realizaci střechy, ale jedná se snad o samozřejmou součást střešních prací.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Náklady na stavební výtah jsou zahrnuty v ceně položky 999281111.R00. Položka zahrnuje náklady (zprůměrňované) na přesun materiálu, který se na stavbu dodává (pro práce HSV) a to 50 m vodorovně a 25 m svisle. Pronájem výtahu podle internetového ceníku se může pohybovat (neznáme typ použitého výtahu) kolem 13 500 Kč (30 dní x 450 Kč). Proti účtovaným 47976,35 Kč zůstane dostatek peněz na pohyb materiálu k výtahu a po patře, který je zajišťován ručně a montáž a demontáž výtahu.
Samostatné účtování nájemného lze akceptovat, pokud stavební firma zdůvodní zvýšení nákladů na přesun proti běžným (obvyklým) podmínkám stavby.
Položka 998 762-203.R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24m hradí náklady na přesun materiálu obsaženého v díle 762 Tesařské konstrukce. S předcházející položkou se tedy nepřekrývá.
Položky
979011111R00
979011121R00
979081111R00
979081121R00
979082111R00
979082121R00
979999996R00
hradí náklady na vybourané hmoty ze stavby odvážené. Jejich použití je v pořádku. Uvedené ceny jsou v cenové úrovni 2006 II. pololetí, ovšem namíchané z ceníků RTS A ÚRS. Vybrané jsou ty vyšší.
Poslední položka ceníkovou hodnotu nemá a účtuje se podle místních podmínek.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 24.10.2007:
 
Obsah ceny položky venkovní omítky dle jednotlivých zatřídění:
Pokud mám stupeň složitosti fasády II. počítá se cena zhotovení nové omítky i vytvoření plastických prvků (šambrány 20x25mm nebo 20/100mm, římsy 75/15mm nebo 80/100mm, podokenní parapety 30/90mm, plastické kazety s 2-násobnou profilací do 20mm)  do součásti ceny omítky? Nebo toto má být oceňováno samostatnými položkami?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Není obvyklé, aby se fasáda rozpočtovala podle nejjednodušší složitosti a samostatně se rozpočtovaly architektonické prvky, ale záleží na investorovi a vzájemné dohodě, jestli takový způsob ocenění akceptovat. Běžnější je zvolit položku s odpovídající složitostí. V ní jsou náklady architektonické prvky zahrnuty.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 28.8.2007: 
Dobrý den, dovoluji si požádat Vás o odpověď na tyto dotazy:

1) Je možné, aby u střechy, která je o 15 M2 menší oproti dokumentaci firma žádala cca 20% navýšení, protože jí nestačily tašky a latě ?


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Nedá se to vyloučit. Možná byl špatně zracován původní rozpočet. Ale doporučuji přepočítat spotřebu tašek podle skutečné plochy a spotřeby na m2, kterou výrobce tašek uvádí. Výrobce předepisuje i rozteč latí (někdy v určité toleranci), spotřeba se tedy dá také spočítat.

2) Je možné abychom penalizovali firmu za nedodržení rozměrů stavby (o 10 cm větší na 9ti metrech)

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Toto by měly řešit normy:
- ČSN 73 0270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních stavebních objektů,
- čl. 247 ČSN 73 2310 Provádění a kontrola zděných konstrukcí,
- tabulky 1 až 4 mezních úchylek ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí.

3) Je nějaká norma na to, jestli při zhotovení stavby na klíč je normální / nenormální žádat prahy u vnitřních dveří, základní nátěr zdí a sádrokartonů?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Norma jak má vypadat stavba na klíč není. Základem Vaší obchodní dohody by měl být, kromě projektu, rozpočet. Ten konkretizuje kolik a jakých konstrukcí je ke stavbě Vašeho domu zapotřebí a jejich oceněním je vytvořena cena celku. Takže je pak jasné, co v ceně je a co není.

4) Je nějaká norma na délku výkopů přípojek vody, elektriky, plynu nebo máme výkop zaplatit v navýšení ?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Norma na délku výkopů přípojek také není a ani nemůže být. Ale existuji ceny za kubíky vykopu, metry potrubí, kubíky zásypu apod. Cena přípojky se spočítá podle spotřeby jednotlivých prací a konstrukcí.

5) Je vůbec nějaká norma na to, co si firma smí a nesmí dovolit ? Například vnější nosná zeď z materiálu Supertherm je místy - pod okny, ve štítu, pode dveřmi a vraty doplněná plnými cihlami a tvárnicemi.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Doplňování vnější zdi plnými cihlami je dosti hrubý nedostatek, který vyvolává tzv. tepelné mosty. Vnitřní povrch zdiva před těmito mosty je chladnější a v extrémních případech zde následuje srážení vlhkosti a vznik plísní. Solidní firma by to neudělala. Moje doporučení je: najměte si spolehlivý stavební dozor. Výměna stavební firmy by teď asi mnoho nevyřešila, protože stavebních kapacit je v současnosti nedostatek a staví i ti, co by měli dělat něco jiného.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 14.8.2007:
 
Dobrý den, obracím se na Vás o dotazem, jak postupovat při tvorbě cenového rozpočtu zateplení fasády panelového domu. Zvláště by mne zajímalo, zda se plocha oken odečítá, popřípadě, jak velké okno musí být, aby mohlo být odečteno.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Množství měrných jednotek zateplení se určuje v m2 plochy povrchu po zateplení. Tj. výška zateplení od úrovně zakládací lišty po horní hranu upravované plochy, krát šířka včetně přesahů na rozích vyvolaných tloušťkou izolantu. Od této plochy se odpočítávají plochy oken a dveří zmenšené o tloušťku izolantu na ostění. Plocha ostění se přičítá v rozměru:
šířka ostění včetně tloušťky zateplovacího systému násobená délkou.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 25.7.2007: 
Jaká se uvažuje orientační cena za 1 m3 domu při rekonstrukci staršího domu? Týká se výměny střechy, oken, dveří, podlah, koupelen - tedy fakticky všeho vyjma všech zdí, ty zůstaly původní, pouze se dělaly nové omítky. Uveďte prosím v rozmezí standard a luxus.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Odpověď na Vaši otázku není jednoduchá. Rekonstrukce se vzájemně tak liší, že z ceny jedné nelze usuzovat cenu za druhou. Ale obecně se dá říct, že cena rekonstrukce popsaného rozsahu je stejná nebo převyšuje náklady na novostavbu. Můj osobní odhad ceny je 3 500 - 4 500 Kč/m3. Toto je cena za standard. Cena za luxus je pochopitelně vyšší a téměř nemá horní hranici.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 25.7.2007:
 
Za jakých okolností se může účtovat příplatek k odvozu staveništního odpadu (97908-1121 R00) v měrných jednotkách tunokilometry (cena 12 Kč)? Kromě toho mi samozřejmě účtují odvoz odpadu (97908-1111 R00 v ceně 178 Kč za tunu) a ještě poplatek za skládku (bez kódu, dle sazebníku firmy za tunu - 400 Kč)

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Příplatek k odvozu za každý další 1 km se účtuje vždy, pokud vzdálenost odvozu převyšuje 1 km. Tento první kilometr je započten v položce 97908-1111. Tato položka dále obsahuje náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení na skládku. Proto 178 Kč. Poplatek za skládku číslo položky mít nemusí, protože má lokální charakter a účtuje se podle sazebníku místní skládky. Nejlépe je ověřit si sazbu přímo u firmy, kde byl odpad uložen. Také si můžete nechat předložit fakturu za uložení. Záznam musí existovat, protože stavební firma - podle zákona - musí ke kolaudaci předložit doklad o nakládání s odpady.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 25.7.2007: 
Patří tmelení styku sádrokartonových podhledů s omítkou jako samostatná položka pro díl Malby, nebo mělo být uděláno již při montáži sádrokartonů jako součást této montáže?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Náklady na vyřešení styku sádrokartonu s omítkou jsou započteny v ceně podhledu. V ceně podhledu cca 800 Kč/m2. Pokud jste dostali slevu na m2 podhledu, pak je samostatné fakturování styku na místě.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 12.6.2007:
 
Dobrý den, z jakých standardů vycházíte u položky 612 42-1637, cena 203,50 Kč/m2. Do této ceny se nevejdu ani v nákladech na OSVČ. V dnešní době je poměrně problém sehnat slušného zedníka pod 200 Kč/m2 pouze za práci. To pomíjím, že bych se do této ceny měl vejít se zaměstnancem.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Ceny omítek jsou kritizovány od počátku vzniku ceníků v roce 1971. Kvůli této kritice jsme jejich normy zvedli z 0,36 Nh za omítkáře na současných 0,576 Nh/m2. Věřím, že spotřeba času už není jádrem problému. Disproporci momentálně způsobuje nárůst mezd vlivem zvýšené poptávky po stavebních pracích v letošním roce. Tento nárůst nebyl v době zpracovávání ceníku očekáván (v prosinci 2006) a jeho vliv se promítne až do kalkulace cen pro druhé pololetí. Nejednodušším řešením této a podobných situací (např. skoky v cenách materiálu) je individuální kalkulace podle aktuálních podmínek zhotovitele.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 4.6.2007:
 
Chtěl bych se Vás jako odborníků zeptat jak je to s přesunem hmot při betonáži základové desky a použití čerpadla betonové směsi SWING. Názory jsou dvojí:
A/ pokud se čerpá betonová směs čerpadlem betonu nevzniká nárok na tento materiál do přesunu hmot protože v položce ukládání betonové směsi je započítáno i čerpadlo
B/ přestože se čerpá betonová směs a nevznikají další náklady ani práce s přesunem betonové směsi mimo čerpadla na beton, na tonáž této betonové směsi vzniká nárok na přesun hmot.
Prosím o vysvětlení tohoto problému.


Odpověď RTS, a.s.
Ing. Iveta Kolibová:
I když v normě betonových konstrukcí figuruje čerpadlo betonu, hmotnost čerpaného betonu se do přesunu započítává a vzniklá částka, spolu s hodnotou za čerpadlo započtenou v normě, slouží k úhradě nákladů na dopravu, stání a čištění čerpadla. Správný postup je tedy B.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 3.5.2007:
 
Prosím o Váš názor zda položka 979081121 má obsahovat násobek počtu kilometrů v tomto případě 9-krát množství tun odvozu za 1 kilometr nebo je tato položka obecná a pokud investor u veřejné zakázky zpracuje takovýto výkaz výměr je nutno akceptovat takovýto výkaz výměr a při realizaci požadovat kilometry navíc jako vícepráci.
979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - dalších 9km
(celkem 10km)

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Odvoz se rozpočtuje tak, jak popisujete (1+9 km), ale výkaz výměr u veřejné zakázky změnit nemůžete. Buď vznesete dotaz na organizátora VZ a on všem uchazečům určí změnu výkazu výměr do nabídky, nebo se skutečná vzdálenost dopočte ve vícepracích v průběhu realizace.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 24.4.2007:
 
Dobrý den, provádíme vnější hrubé omítky o celkové výměře cca 600 m2. Z toho asi 30% omítek omítáme až 8 cm a 20% 4 - 5 cm tak jsou tyto zdi křivě vyzděny. Prosím Vás o doporučení jak tyto vrstvy účtovat. Dále bych potřeboval vědět cenu za m2 váp. - cement. postřiku.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Na vyrovnání nerovného povrchu zdiva jsou určeny položky kapitoly 319 20 ceníku 801-4 Opravy a údržba. Vyrovnání tl. do 3 cm se uvažuje jen maltou, vyrovnání nad 3 cm se uvažuje s doplněním tloušťky cihlou. Ceny samostatných postřiků najdete v položkách začínajících číslem 601 (stropy) a 602 (stěny). Najdete zde různé postřiky podle použitého materiálu (podle výrobce) a podle způsobu provádění (ruční a strojní). Položky kalkulují s nakupovanou (pytlovanou) směsí.
_______________________________________________________


Dotaz ze dne 20.4.2007:
 
Započítává se  hmotnost, uvedená v položce 941941052R00 – „Montáž lešení lehkého řadového s podlahami, š. 1,5m, H 24m„ ( 0,04406t/m2 ) do položky 999281111R00 „Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m„? Jedná se o opravu a zateplení fasády objektu haly.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Ano započítává, i když položka přesunu může být i jiná, podle typu objektu. Obecně: náklady spojené s přesunem lešenářského materiálu (přiřazené k položce 941941052R00) se hradí z prostředků v položce Přesun hmot. V případě prací na fasádě stávajícího objektu je pro přesun vhodnější položka 999 28-1211 Přesun hmot pro opravy vněj. plášťů výšky do 25 m.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 12.4.2007: 
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, pod jakou položkou lze najít vnitřní omítku - prováděnou strojně.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Strojně provedené omítky najdete pod položkami začínající číslem 601 01
(stropy) a 602 01 (stěny). Položky jsou tříděny podle výrobce omítkově směsi a v rámci jednoho výrobce jsou rozděleny na ruční a strojní (strojní mají číslovku 2 na 7.místě číselného kódu. Každá vrstva má samostatnou položku, takže na klasickou omítku jsou zapotřebí tři položky (postřik, jádro, štuk).

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 11.4.2007:
 
Dobrý den, dnes jsem navštívil Vaše internetové stránky a rád bych Vás poprosil o radu v mém momentálním problému. Nechal jsem si od firmy obložit koupelny. Jednalo se o 24 koupelen v penzionu. Během odsouhlasování prací a rozpočtu se při mých dotazech a připomínkách majitel firmy odvolává na program RTS. Některé nejasnosti mi ale stále leží v hlavě.

Koupelny jsou obloženy obklady 20x25cm ze dvou barev, na stěnách jsou umístěny dekory - obkladačky stejných rozměrů 20x25cm, umyvadla jsou řešena jako zapuštěná ve stolech také obložených obklady, z čela obložených tzv. bombáty a listelamy, zrcadla jsou přilepena na podklad v rámečku vytvořeném z listel. podlaha je uložena na koso pod úhlem 45st. Obklady stěn i podlah byly lepeny na lepidlo S-line z firmy Siko-koupelny. Spárování je provedeno spárovací hmotou Mapei. Vnější rohy a ukončení obkladů u zárubní je opatřeno plastovými ukončovacími lištami. Veškeré zařizovací předměty - WC, sprch. kouty, umyvadla, zrcadla atd. si instalujeme sami. Firma řeší pouze obklady.

V rozpočtu jsou  následující položky:
1 - lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8mm 30,36 Kč/m
2 - dlažba Sandra 25x25 169,-Kč/m2
3 - dekor Sandra 20x25 47,-Kč/ks
4 - bombato Sandra 20x5 40,50 Kč/ks
5 - obkladačka Sandra 20x25 149,-Kč/m2
6 - pásek - listela 20x5 27,-Kč/ks
7 - montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20, Keraflex (Mapei)      274,-Kč/m2
8 - příplatek za sestavení dekoru (listela) 80,-Kč/m
9 - příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 31,10Kč/m2
10 - obklad vnitř stěn keram režný hladký, MC, 30x20, lepidlo CL-S
       (Knauf)305,-Kč/m2
11 - plastový profil do malty ukončovací 50,-Kč/m
12 - dopravní náklady 10000,-Kč
13 - režijní položka 35000,-Kč

Když pominu vady a nedostatky díla, které jsou řešeny jako reklamace,  mám nejasnosti a pochybnosti o následujících faktech. Bylo mi řečeno a poté účtován prořez 10% na stěny, 20% na podlahu a tato výměra je zahrnuta i v položkách 7 a 10. Je tento prořez v nějaké normě? A je účtován správně i do položek, které řeší obkládání?

Do položky 8 je započítán záhadným způsobem i dekor, což jsou vlastně obkladačky s jiným potiskem. Stoly pro umyvadla jsou obloženy z čela tak, že jsou souběžně položeny 2 bombáta a listela. Toto se počítá každé samostatně? Stůl má např. délku hrany 60cm, firma počítá příplatek za sest. dekoru 1,8m plus ještě za každý dekor 20x25cm  0,2m. Je správně položka 10, když naše obklady mají 20x25cm a jsou lepeny na lepidlo S-line? Je správně položka 7 ( použit také tmel S-line)?  Co je zahrnuto v položce 13 - režijní položka? Pracovníkům firmy jsem zdarma poskytl ubytování a oběd. Je správně položka 9 když je použita spárovací hmota Mapei? A všeobecně jsou ceny všech položek (hlavně prací) v relaci?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Do výměr pro montáž obkladů se započítává skutečná plocha (žádné navýšení). Až do spotřeby materiálu se přidává prořez a to pro:
- dlaždice a obkládačky 4 %
- mozaiku 5 %
- diagonální kladení 10 %
Toto ztratné a prořez je uvedeno v podkladech RTS (je tedy prováděcí firmě známo).
Položka 781 11-1151 Příplatek za sestavení dekoru (listela) je určena pro sestavení dekorů z dekoračních pásků včetně bombát. Položku a výměru použili správně. Souhlasím i se započtením 0,2 m za izolovaně položené odlišné obkladačky. Obkladač se musí držet kladečského výkresu a opravdu mu práce nejde tak od ruky, jako kdyby obkládal jednobarevnou plochu. 

Lepidlo LSPEC20 (od SIKO) stojí 199 Kč/20kg (tj 9,95 Kč/kg) a cena je porovnatelná s lepidlem CL-S Knauf - 8,20 Kč/kg. Cena za montáž 305 Kč je tedy v pořádku. Siko vyrábí ještě typ LSTAN20 za 99 Kč/20kg. Při použití tohoto lepidla vychází sleva 2 Kč/m2. (Spotřeba je 0,65 kg/m2.)

Posouzení položky 7 je shodné s položkou 10. Pro položku 13 nemohu najít žádný výklad. Pro spárovací hmotu Mapei (konkrétně Keracolor FF) vychází cena 10,10 Kč/m2. Vodotěsnost je neopodstatněná. Předpokládám, že pod obkladem byla provedena stěrková hydroizolace. Ceny obkladaček a dekorů nemohu porovnat, protože neznám výrobce, ale určitě to nebude nutné, ceny jsou to nízké. Cena za lištu je přiměřená. Položky 7,8,10 jsou přesně podle ceníku, položka 11 (montáž) je podle ceníku za 27,70 Kč/m.

Předpokládám, že položka 12 vyjadřuje dopravu materiálu. Nevím, jak daleko museli jet, případně kolikrát. Když budeme předpokládat menší nákladní automobil se sazbou cca 20 Kč/km, najeli (10 000:20) 500 km?
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 27.3.2007: 
Dobrý den, mám dva dotazy, jeden se týká položek 319300010 - 319300017 - Dodatečné vložení izolace podřezáním, tyto jsou pro zdivo cihelné a kamenné, jaká položka, pokud existuje, se použije pro sendvičové zdivo na rekonstruovaném objektu, zeď tl. 105 cm, ve skladbě CP 30, B 45, CP 30, realizační firma provedla nabídku na podřezání diamantovým lanem.
Druhý dotaz se týká položky 894411111 - Zřízení šachet kanalizačních z bet. dílců dno B28 (C-/28) DN 200 - zda je to pouze montáž nebo obsahuje i vybetonování kanalizační dna, případně která položka se použije pro dno prefabrikované.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Na podřezání tohoto typu zdiva cenu zpracovanou nemáme. Dala bych prostor pro individuální kalkulaci prováděcí firmy. Očekávám cenu cca 4500-5500 Kč/m.
Položka 894 41-1111 Zřízení šachet kanalizačních z bet. dílců dno B28 (C-/28) DN 200 obsahuje zřízení dna z betonu. Položka obsahuje celkem 0,723 m3 betonu. Pro osazení šachtového dna je určena položka 894 42-3111 a 2 Osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna, na kroužek.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 27.2.2007:
 
Jako většina tazatelů mám dohady se zednickou firmou ohledně konečné ceny prací. Momentálně má zaplaceno cca 80 % požadované částky. Po vzájemné dohodě jsme práce sepsali a dali spočítat rozpočet "nezávislému" rozpočtářovi, kterého zajistil zhotovitel prací. Výsledek se dostavil a zedník chce ještě více peněz. Mám následující dotazy na ceny prací, materiál jsem dodával a vozil já:

1) Jaká je obvyklá cena položky "Úpravy pro dodatečné vložení vodorovné izolace do zdi jakékoli tloušťky - s postupným prosekáním a znovuvyzděním zdiva, cihly pálené"?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Položka 319 23-1111, cena 1918 Kč/m2.

2) Cena položky "Omítka stěn vápenná nebo vápenocementová, v podlaží i ve schodišti - omítka štuková"? Je přípustné, aby se vícevrstvá omítka počítala násobkem plochy jedné vrstvy?


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Položka 612 42-1637, cena 203,50 Kč/m2. Tato položka obsahuje všechny potřebné vrstvy pro klasickou omítku, tj. postřik, jádro (15 mm) a štuk (3 mm). Do měrných jednotek patří jednonásobná výměra omítané plochy. Pokud by některá vrstva byla zdvojená, použila bych jiné položky, které oceňují každou vrstvu samostatně. Pak by se výměra mohla objevit vícenásobně.


3) Cena položky "Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladít
kem - tloušťka kce přes 50 do 80 mm, třída B20 (C 16/20)?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Položka 631 31-2611, cena 3225 Kč/m3.

4) Cena položky "Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - dvojitý nebo zdvojený plocha do 2 m2..."?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Položka 968 06-2355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2, cena 147 Kč/m2. Položka má trochu jiné znění, tak snad jsem vybrala tu správnou.

5) Cena položky "Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška přes 6 do 12 m"? Pochopil jsem správně, že tato položka zahrnuje dopravu materiálu z větší vzdálenosti a do 10 m od místa prací je manipulace pokryta v ceně práce?


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Položka 998 01-1002, cena 231,50 Kč/t. Pokrývá náklady na přesun do 50 m vodorovně a 12 m svisle, přičemž prvních 10 m je započteno v cenách většiny prací. Výjimkou jsou například betony.

6) Cena položky "Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10°do 30° pásy na sucho"? Rozpočtář tak nazval zakrytí trámů a podbití za účelem ochrany před znečištěním při špricování fasády.


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Položka 712 43-1101, cena 1,80 Kč/m2, konkurenční firma udává 6,90 Kč/m2. Položka na zakrývání tohoto typu v ceníku není, ale technicky je to práce podobná a tak bych tuto volbu akceptovala.

7) Cena položky "Montáž okenních křídel do plochy 2 m2 - komplet včetně kotvení"?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Např. položka 766 62-2234, cena 310 Kč/kus.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 6.2.2007:
 
Rád bych se s Vámi poradil ohledně svého aktuálního problému. Na rekonstrukci pokoje ve starém rodinném domě jsem si najal zednickou firmu. Jednalo se převážně o SDK příčky, stropní šikmina byla provedena z palubek. Před samotnou stavbou jsme váhali, zda si najmout zednickou firmu, nebo se do konstrukce pustit na vlastní pěst. Po kalkulaci od zedníků jsme se rozhodli pro ně, jelikož byla cenově poměrně příznivá. V kalkulaci byly uvedeny příčky "bez vaty" a montáž palubek bez materiálu. Předpokládali jsme proto, že finální cena se adekvátně navýší cca o 25%. Po dokončení celé rekonstrukce jsme obdrželi vyúčtování, kde byla cena o 120% vyšší, než původní kalkulace. Toto vyúčtování obsahuje mnoho nepřesností (16m2 palubek místo 12ti apod.), ceny materiálu jsou značně nadhodnocené (Orsil Orsik 140mm - 213kč/m2, přitom v ceníkách na internetu je cena okolo 128Kč). Proto Vás žádám o radu, jak v daném případě postupovat.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Přeměření a odsouhlasení množství měrných jednotek (výměr) je určitě základní věc, kterou můžete udělat. Polemika nad jednotkovými cenami bude složitější, protože ceny stavebních prací jsou smluvní, tedy podle Vaší vzájemné domluvy. Pro srovnání můžete použít ceníky stavebních prací (RTS). Tyto ceníky ovšem mají závaznost pouze orientační. Nevím z čeho jste usoudili předpokládaný nárůst 25 %. K posouzení přiměřenosti mám málo informací. K nákupní ceně materiálu má stavební firma nárok účtovat pořizovací náklady – zajištění a dopravu materiálu od místa zakoupení po staveništní skládku. Rozdíl mezi 128 a 218 Kč je vyšší než jen pořizovací přirážka. (Program RTS používá pro pořízení 13,8 % z nákupní ceny.) Je také pravděpodobné, že blízké stavebniny prodávají za ceny vyšší než udává výrobce na internetu - žádejte předložení faktury za nákup materiálu. Obecně se dá říct, že cena materiálu je zhruba 50 % z ceny za kompletní dodávku. 50 % tvoří náklady na mzdy, stroje, odvody z mezd, dopravu zemin a sutí, režie a zisk.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 19.12.2006:
 
Již několik týdnů řeším s dodavatelem stavebních prací několik problémů ohledně konečné ceny stavebních prací.   Snažila jsem se získat všechny dostupné informace, které mi pomohly,  ale s některými věcmi si nadále nevím rady. Proto se na vás obracím s prosbou o kvalifikované informace :

a) v přízemí i v patře domu byla provedena výměna oken a dveří a potom kompletně nové vnitřní omítky - postřik, jádro a štuk (staré omítky jsme otloukli sami). Materiál jsme koupili my, dopravili jsme ho na stavbu, na míchání malty a její dopravu až na pracoviště, i na lešení,  jsme měli svoje lidi. Míchačku jsme používali naši stejně jako vodu, elektřinu. Dodavatel nám účtoval - prý podle vašeho ceníku,  omítky stěn zvlášť - 132,40 Kč/m2, omítky ostění také zvlášť 230,60 Kč/m2, k tomu ještě začištění omítek kolem oken a dveří 31,20 Kč/m´ a co nám vadí nejvíce - přesun hmot 151,- Kč/t. Po reklamaci zrušil pouze rozdělení omítek stěn a ostění - účtuje je jako jeden celek. Trvá však na začištění kolem oken a dveří a na přesunu hmot. Přitom ve všeobecných podmínkách uvádíte, že technologická manipulace je již kalkulována v ceně.

Jaké položky a ceny by měly být použity správně,  co patří do technologické manipulace při omítkách - je tam i výroba směsi na cementový postřik, výroba malty na jádro, namíchání štuku ze suché směsi?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Cena za omítku 132,40 Kč/m2 je pro Vás příznivá. Neprotestovala bych proti ceně vyšší (kolem 160 Kč/m2 - v této ceně není cena za namíchání směsí). Cena za novou omítku v celé místnosti (podle našeho ceníku a metodiky oceňování) obsahuje také náklady na složitější práci kolem ostění a navazujících konstrukcí. Dodavatel však mohl tyto složitosti ze své jednotkové ceny vyjmout, snížit cenu a složitější operace doúčtovat samostatně.

Podle metodiky oceňování lze omítku ostění účtovat pouze je-li prováděna samostatně (bez ostatních ploch). Položka začištění omítek platí podobně. Lze ji použít pouze v případě, když se provádějí opravy podlah, opravy nebo osazování nových oken, dveří, nových obkladů a podobně. Nepoužívá se v případech, když se v místnostech provádějí opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

Technologická manipulace je přemísťování materiálu „k ruce zedníka“ a je započtena v jednotkové ceně práce. Pro omítání je to vodorovně 10 m a svisle 3.5 m. Termín „přesun hmot“ vyjadřuje přemístění materiálu ze staveništní skládky po prostor technologické manipulace (v případě rekonstrukce do 25 m svisle a 50 m vodorovně). Účtuje se samostatnou položkou, ale protože jste toto podle Vašich slov provedli vlastními silami, na úhradu nevzniká nárok.

b) Podlahy  nám dělali dvojvrstvé, nejdříve Ekostyrenbeton tl. 15-20 cm a potom bet. mazaninu tl. cca 6 cm. Je nám účtován Perlitbeton 508,-Kč/m3 a k tomu výroba směsi v hodinové zůčtovací sazbě + přesun hmot (i na tuto práci jsme dali svoje lidi, stroje, vodu, elektřinu...). Jaké položky a ceny by měly být použity správně,  co patří do technologické manipulace při betonáži podlah - je tam i výroba směsí a přesun od místa zpracování do .... m vodorovně?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Položka na Ekostyrenbeton v naší databázi není. Náhrada položkou pro Perlitobeton je vhodná. Cena za zpracování mazaniny 508,- /m3 je v pořádku. Výroba směsi v ceně není. Technologická manipulace pro mazaniny je započtena vodorovně do 10 m a svisle do 3.5 m. Pokud výrobu i přesun hmot zajišťovala Vaše strana, nevidím důvod ji nárokovat ze strany dodavatele zednických prací.

c) Dlažbu i obklad stěn nám dělali  ze stejného materiálu, z polohutných dlaždic tl.7 mm rozměr 49x33 cm tj. 6 ks /m2, lepených do tmele (vše naše dodávka až na pracoviště). Dodavatel nám účtuje položení dlažby 115.- Kč/m2, obklad stěn 213,-Kč/m2 + PVC lišty č.8 vnitřní roh - místo spárování - montáž účtují 69,90 Kč/m´+ přesun hmot. Jaké položky a ceny by měly být použity správně ?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Cena za položení dlažby 115,- je poměrně nízká. Za obvyklou považuji cenu kolem 200,-Kč/m2. Pro obklad stěn je cen 213,- Kč/m2 přiměřená. Pro montáž lišt by měla stačit cena do 30,- Kč/m.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 11.12.2006:
 
Provádím rekonstrukci půdy a stavební firma neustále mění rozpočet, který je podle cen RTS, a.s., ale nezdá se mi tam několik věcí a rád bych se zeptal, kde je možné takový rozpočet nechat přehodnotit případně reklamovat.
Dále: Je možné, že si stavební firma účtuje 4% VRN z celkové částky, když nebyly žádné stižené podmínky a zařízení staveniště taky ne? Jde o normální půdní vestavbu a jediné zařízení byl stavební výtah, který je účtován samostatně.

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Podle zákona jsou ceny stavebních prací smluvní, tzn. že firma Vám sice překládá rozpočet, ale Vy s ním musíte souhlasit. Můžete samozřejmě také žádat podrobnější rozbor jak ceny, tak množství jednotek. To, že se rozpočet v průběhu stavby mění, ale ještě nemusí znamenat pokus o podvod. Není neobvyklé, že teprve po odkrytí stávajících konstrukcí se ukáže nutnost jejich výměny nebo opravy a takové práce se nedají předem určit.
Vedlejší rozpočtové náklady zahrnují celou řadu titulů, nejen ztížené podmínky nebo zařízení staveniště. Pokud by třeba firma byla nucena přerušovat práci, aby nerušila ostatní nájemníky a nevyužila tak plně pracovní dobu, má také nárok na určitou kompenzaci. Je to věc diskuze. Nechte si vysvětlit, za co máte platit. Pokud, si dodavatel nemusí budovat šatnu, přípojku vody a elektro, oplocení staveniště, apod. nevidím důvod nárokovat titul Zařízení staveniště.
Cena za stavební výtah je součástí nákladů na přesun hmot. Jestliže najdete v rozpočtu položku 999 28-1111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m s jednotkou cenou kolem 600 Kč, tak tady jsou peníze jak na výtah (svislou dopravu), tak na vodorovné přemístění do 50 m.
Doporučujeme, abyste si najal důvěryhodnou a odborně zdatnou osobu jako stavební dozor, který by Vám ohlídal jak technické provedení, tak ceny.

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 4.12.2006:
 
Jak ocenit přesun hmot na stavbě vodovodní přípojky z plastických hmot? Celá trasa vedla v komunikaci,  v celé délce trasy byla odstraněna živice a makadamový kufr ( tento byl ponechán na místě ), veškerá zemina z výkopů byla odvezena a výkop zasypán štěrkem a byl proveden nový kufr ze štěrkodrti, který byl ponechán jako provizorní vrstva komunikace. Potřebujeme si ujasnit jaký přesun hmot nám má účtovat správně dodavatel. Účtuje nám na veškeré tuny materiálu tzn. zásyp rýh štěrkem, provizorní kufr komunikací a provedení potrubí jen jeden přesun hmot tj. 99827-6101.R - Přesun hmot pro potrubí z plastických hmot -- za tento přesun je poměrně vysoká finanční částka. Neměl by být aspoň rozdělen na práce v komunikacích - přesun hmot pro komunikace a přesun hmot pro potrubí? Jaký přesun hmot má být u oddílu zemní práce, ve kterém jsou zásypy rýh pro potrubí? Má být tonáž také v přesunu hmot pro potrubí?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Metodicky toto řešení není špatně. Doporučujeme však udělat v rozpočtu úpravy například takto:

Přesun štěrkopísků zastoupených v díle Zemní práce doporučujeme ocenit sazbou blízkou hodnotě Přesunu pro komunikace kryt z kameniva (cca 60 Kč). Tento materiál bývá přímo z nákladních automobilů uložen do rýhy, nebo co nejblíže hrany rýhy a k přesouvání v duchu Přesunu hmot (tj. ze staveništní skládky po prostor technologické manipulace) dochází minimálně. (Shrnutí z hrany rýhy je hrazeno z nákladů na zásyp rýhy.)
Hmotnost celého dílu Komunikace ocenit přesunem pro Komunikace 998 22-.....
Hmotnost ostatních HSV dílů ocenit Přesunem hmot pro trubní vedení plastová 998 27-.....

_______________________________________________________

Dotaz ze dne 15.8.2006:

Jak se počítá výměra pro položky zateplovacích systémů (položky číslo 622 42-13xx a 622 42-14xx)?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Množství měrných jednotek pro zateplení se určuje v m2 pohledové plochy průčelí od úrovně zakládací lišty po horní hranu upravované plochy. Od této plochy se odečítá  plocha otvorových prvků podle rozměrů uvedených ve výkrese a připočítává se plocha ostění.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 26.7.2006:
Jak se měří množství bednění pro základové pasy?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Množství jednotek bednění se určuje v m2 rozvinuté bedněné plochy betonové konstrukce. Pro bednění základových konstrukcí ( klenby, desky, pásy, patky a bloky), pro základové zdi i nadzákladové zdi se tedy jedná o součet ploch tvarově jednoduchých, do kterých se celá bedněná plocha rozloží. U oboustranného bednění se plocha počítá za každou stranu zvlášť.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 24.2.2006:

Jak se postupuje při oceňování zimních opatření?


Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Ceny stavebních prací kalkulují provádění prací za dodržení technologických požadavků na provádění stavebního díla - v tomto případě dodržení minimální teploty v době tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi. V případě, že je nutné provádět stavební práce při nižších teplotách než uvádí norma, je nutné odděleně stanovit a dohodnout náklady na konkrétní opatření a finanční ohodnocení.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 17.2.2006:
Jak se postupuje při stanovení množství měrných jednotek u oboustranného bednění základových nebo nadzákladových zdí?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Při použití položky pro oboustranné bednění se sčítá plocha bednění obou stran příslušné betonové konstrukce.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 17.2.2006:
Jak se postupuje při oceňování oprav omítek různého stupně poškození?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
a) Pro volbu položky pro opravu vnějších nebo vnitřních omítek je určující procentní podíl opravovaných míst z celé plochy.
b) Do množství měrných jednotek se zadává celá plochá omítky, na které
se opravy provádějí, nikoliv tedy jen plocha opravovaných míst.
Stejné pravidlo platí i pro otlučení omítek.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 25.1.2006:
Jak se započítávají náklady na dopravu materiálu na stavbu?

Odpověď RTS, a.s. Věra Tomanová:
Náklady na dopravu materiálu od místa nákupu na místo první skládky na staveništi lze započítat dvojím způsobem:

a) Pomocí tzv. přirážky pořizovacích nákladů materiálů, která se připočítává k nákupní ceně materiálů a to jak materiálů obsažených v položkách stavebních prací, tak i materiálů oceňovaných ve specifikaci. Tato přirážka zahrnuje převážně náklady na dopravu, v minimální míře případné náklady na nevratné obaly, na zásobovací režii a obstarání (cca 2 – 3 % z celkové hodnoty přirážky). V položkách prací v cenách RTS je materiál již započten včetně této přirážky. Pro specifikace se při použití programu BuildPower přirážka automaticky připočítává.

b) V případě oceňování stavebních prací individuální kalkulací lze vyčíslit náklady na dopravu materiálů na základě „předpokládaných skutečných“ nákladů a to jak pro materiály obsažené v položkách stavebních prací, tak i materiálů ve specifikacích. Tyto náklady se stanovují výpočtem z množství a druhů materiálů, vzdáleností, typů vozidel (sazby za tunokilometr) atd.

Ceny materiálů se potom v položkách stavebních prací i ve specifikacích uvádí v cenách nákupních.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 17.1.2006:
Pro jaký způsob přepravy platí položky přesunů demontovaných hmot nošením? Platí také pro přepravu kolečkem?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Položky:
Číslo                       Název
979 01-7112.R00   Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m 979 01-7192.R00   Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m 979 08-7312.R00   Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m 979 08-7392.R00   Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m

vyjadřují přesun vybouraných hmot k místu nakládky pomocí lidské síly v nádobách, tedy i kolečkem.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 17.1.2006:
Kdy je možné účtovat položku 342 26-3310 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Položky sádrokartonových příček 342 26-11 až 342 26-32 obsahují nosnou konstrukci pro upevnění sádrokartonových desek (nosný prvek po 60 cm půdorysně). Tato nosná konstrukce neumožňuje uchycení umyvadla, proto se doplňuje dalšími nosnými prvky. Tyto doplňkové nosné prvky se oceňují položkami 342 26-33. Varianta 342 26-3310.RT1 je určena pro doplnění dřevěných prvků, varianty 342 26-3310.RT2 až 342 26-3310.RT4 pro doplnění ocelových typových prvků.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 17.1.2006:
Je možné při použití cen RTS nárokovat vyúčtování vedlejších rozpočtových nákladů při stavbě RD?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
V cenách RTS jsou započteny vedlejší rozpočtové náklady ve výši 1,8 % z „přímých nákladů“. Tato částka nepokrývá skutečné náklady stavby parametrů novostavby rodinného domu. V bývalém sazebníku vedlejších rozpočtových nákladů je předepsána sazba 2,7 % z celkových nákladů stavby. Z tohoto důvodu doporučuji dopočítat navýšení vedlejších rozpočtových nákladů ve výši 1,9 % z celkových nákladů stavby.
Dodatek k odpovědi:
V reakci na podobné dotazy firma RTS přistoupila od cenové úrovně 2005/I. k úplnému vyloučení podílu VRN v jednotkové ceně stavební práce. Od této cenové úrovně se VRN připočítávají k ceně za objekt samostatně.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 17.1.2006:
Jaký je vztah mezi položkami ÚRS a RTS?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Položky datové základny RTS označené za číslem variantou .R00 vyjadřují vykonání stejné stavební práce jako položky ÚRS shodného číselného značení.
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 17.1.2006:
Jak ocenit stavební práce v cenících včetně materiálu, jestliže subdodavatel poskytl pouze práci a materiál zajistil vyšší dodavatel?

Odpověď RTS, a.s. Věra Tomanová:
Položky RTS jsou sestaveny pro kompletní montáž a dodávku jednou prováděcí firmou. Provádí-li dodavatel stavební práce z materiálů a výrobků pořízených vyšší dodavatelskou firmou, ocení dodavatel dodávku tak, jako kdyby materiál pořizoval sám a vyšší dodavatelské firmě poskytne srážku z ceny, která se rovná nákupní ceně materiálu včetně pořizovacích nákladů. (Viz čl. 6 odstavec 3 Pravidel pro stanovení cen stavebních prací). V cenících RTS je tato hodnota vyjádřena v kolonce "Materiál".
_______________________________________________________

Dotaz ze dne 10.11.2004:
Z jaké základny se počítají přirážky: pořizovací přirážka, přirážka za podružný materiál a podíl přidružených výkonů?

Odpověď RTS, a.s. Ing. Iveta Kolibová:
Tyto přirážky k montážním ceníkům se oceňují podle Pravidel M takto:

Číslo Název přirážky                         Sazba%     Základna pro výpočet
112  Pořizovací přirážka                  2,8          Hodnota specifikací
141  Přirážka za podružný materiál  3,0          Hodnota nosného materiálu
201  Podíl přidružených výkonů        1,0          Hodnota práce,nosného
                                                                  materiálu a přirážky za podružný
                                                                  materiál

Náklady na pořízení (mimostaveništní dopravu) nosného materiálu jsou zahrnuty v cenách montážních prací.

Vysvětlivky názvosloví:
Specifikace jsou stroje a zařízení. Z běžné instalace sem spadá např. rozvaděč. Nosný materiál je materiál pro vytvoření elektroinstalace (např. vodiče, krabice, zásuvky atd.)

Doplnění odpovědi 17.1.2006:
Pravidla M již ztratila závaznost a je věcí dohody mezi zhotovitelem a odběratelem, jestli se jich chtějí držet. V kladném případě je možné zachovat procentní sazby v původní výši, neboť zvyšování základny pro výpočet povyšuje výslednou hodnotu přirážek.


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.