ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   AKTUALITY
   OBECNĚ K DATŮM
   TŘÍDNÍK JKSO
   TŘÍDNÍK TSKP
 
 
 
 
 

  TřídnĂ­k stavebnĂ­ch konstrukcĂ­ a pracĂ­Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP) v souvislosti s členěním stavby na díly, konstrukce a práce slouží k definování části stavby a jich funkcí. TSKP je třídníkem a systémem struktury datové základny RTS, a.s. v oblasti katalogů stavebních prací i katalogů agregovaných položek. Zastaralé a nevyhovující oblasti třídníku byly upraveny tak, aby pokryly nové technologie prováděných konstrukcí a prací při novostavbách, rekonstrukcích a modernizacích, opravách a údržbě stavebních objektů nebo jejich částí. 

--- TSKP najdete zde ---

(pro uložení na Váš počítač použijte prosím pravé tlačítko myši a "Uložit cíl jako...")

Vloženo dne: 13.2.2006


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.