ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   POJMY A DEFINICE
   ZÁKONY, VYHLÁŠKY
   VEŘEJNÉ INVESTOVÁNÍ
   DPH VE VÝSTAVBĚ
   TECHNICKÉ NORMY
 
 
 
 

  TechnickĂ© normy

Katalog všech norem platných v České republice je dostupný na stránkách Českého normalizačního institutu, kde je také možné si objednané normy zakoupit. V současné době je technická norma kvalifikované doporučení, jejíž používání je dobrovolné, avšak všestranně výhodné. Norma je veřejně dostupný dokument, který je přístupný ve všech fázích vzniku a používání v praxi. Je to dokument založený na souhlasu všech zúčastněných stran se zásadními otázkami řešení.

Z toho vyplývá, že pokud odkazy na normy nebo části norem nejsou zakotveny ve smlouvě, nelze se na tyto předpisy později odvolávat.

Seznamy stavebních norem podle příslušností k jednotlivým odvětvím stavebních činností naleznete v sekci POPISOVNÍKY tohoto stavebního portálu.


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.