ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   NOVINKY
   O PORTÁLU
   KONTAKT
 
 
 
 
 
 

  Novinky

Novinky z poslední doby:

 • KONFERENCE "STAVEBNÍ ZAKÁZKY PODLE NOVÉHO ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK"
  Dne 1. 12. 2015 pořádáme konferenci věnovanou novému zákonu o veřejných zakázkách. V rámci celodenní konference projdeme postup zadávacího řízení s důrazem na stavební zakázky. Celým procesem zadávání vás provedou, spoluautor návrhu nového zákona Mgr. Pavel Herman a expert na stavební zakázky Ing. Petr Vrbka. Pohled odborné veřejnosti stavařů na vybrané problémy návrhu zákona budou prezentovat zástupci Ministerstva obchodu a průmyslu, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Hospodářské komory. Konference je určena jak pro zadavatele, tak i pro uchazeče o veřejnou zakázku.Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

 • Seminář / Workshop k veřejným zakázkám
  Dne 20. 3. 2014 pořádáme krátký seminář (workshop) k aktuálním problémům veřejných zakázek. Seminář se uskuteční v sídle naší společnosti a povede jej Ing. Petr Vrbka. Kromě akutálních problémům se budeme věnovat i problémům účastníků semináře. Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

 • Na květen 2013 jsme pro vás připravili náš pravidelný seminář zaměřený na METODIKU ROZPOČTOVÁNÍ A KALKULACE. Seminář se uskuteční 15. května 2013 v sídle naší společnosti na Lazaretní 13 v Brně. Podrobnější informace, včetně přihlášky, naleznete na stránkách www.rts.cz

 • Dne 29. března 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Novela (vyhláška č. 62/2013 Sb.) samozřejmě obsahuje přechodná ustanovení. Podle těchto ustanovení se dokumentace, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti novely a bude předložena stavebnímu úřadu do 31. 12. 2014 posuzuje dle dosavadní právní úpravy.
  U dokumentace pro provádění stavby platí, že pokud bude stavba zahájena do 31. 12. 2014, pak může být zpracována podle znění před novelou.
  Text novely si můžete stáhnout ve formátu PDF.

 • RTS, a. s. zveřejnila cenové ukazatele pro rok 2013.

 • Nové semináře o zadávání veřejných zakázkách
  Připravili jsme dva semináře, které se týkají zadávání veřejných zakázek. Na prvním semináři se budeme zabývat dubnovou novelou zákona o veřejných zakázkách a prováděcími předpisy. Seminář se koná v Brně i Praze a přednášet bude Ing. Petr Vrbka.
  Druhý seminář bude zaměřen na soupis prací a dodávek podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. Přednášet budou Ing. Petr Vrbka, Ing. Iveta Kolibová a Ing. Leoš Budig (všichni RTS) a i tento seminář se uskuteční v Brně i Praze.
  Informace o termínech, přesném programu semináře a internetovou objednávku naleznete na našich internetových stránkách www.rts.cz

 • Elektronický formát soupisu prací
  Ustanovení § 13 vyhlášky 230/2012 Sb., stanoví, že "formátem elektronického soupisu prací může být XML formát. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na informačním systému Ministerstva pro místní rozvoj.Ministersvo umístilo dokumentaci k tomuto formátu na svůj portál o veřejných zakázkách. Poznámka: dokumentaci naleznete až v polovině stránky - nadpis Vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách.

 • Nové prováděcí předpisy k zákonu o veřejných zakázkách
  Dne 4. července 2012 vyšly ve Sbírce zákonů 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách. Vyhláška 230 /2012 Sb. stanoví rozsah a podrobnost příslušné dokumentace a obsah a formu soupisu prací u veřejných zakázek na stavební práce. Vyhláška 231/2012 Sb., stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláška 232/2012 Sb., se týká odůvodnění veřejné zakázky. Texty předpisů naleznete na našem webu věnovanému zadávání veřejných zakázek www.STAVEBNIONLINE.cz

 • Jako každý rok jsme pro Vás na začátek stavební sezony připravili odborná školení zaměřená na METODIKU ROZPOČTOVÁNÍ A KALKULACE. První školení se uskuteční 22. 2. 2012, má název Začínáme rozpočtovat a je určeno začátečníkům a těm, kteří potřebují odstranit základní nedostatky při tvorbě cenových nabídek – rozpočtů. Druhé školení s názvem Základy rozpočtování a kalkulace je dvoudenní a proběhne 14. – 15. 3. 2012. Na tomto školení se problematika rozpočtů a kalkulací probírá podrobněji. Více informací naleznete na stránkách společnosti RTS, a.s.

 • RTS, a. s. zveřejnila cenové ukazatele pro rok 2012.

 • Společnost RTS, a.s. pravidelně pořádá odborné semináře o rozpočtování a kalkulaci staveb. Ve dnech 25. - 26. října 2011 proběhne dvoudenní školení - Základy rozpočtování a kalkulace stavebních prací. Školení je určeno pro začínající a mírně pokročilé rozpočtáře a všechny, kteří si potřebují osvojit principy oceňování stavebních prací. Více informací, včetně objednávky, naleznete na stránkách http://www.rts.cz

 • Kupní smlouva a smlouva o dílo je název semináře, který pořádá Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 22. září 2011 a přednášet bude Prof. Karel Marek a JUDr. Zdeněk Kapitán. Více informací naleznete v pozvánce.

 • Společnost RTS, a.s. nabízí:
  - sestavení položkového rozpočtu také v oblasti ZTI a ÚT,
  - ocenění slepých rozpočtů,
  - kalkulace ceny podle podmínek zhotovitele.

  V případě zájmu prosím kontaktujte:
  Ing. Iveta Kolibová, tel.: 545 120 280, e-mail: iveta.kolibova@rts.cz


 • Pro uživatele RTS Stavitele+ jsme připravili vstupní informace o základních postupech při zpracování výchozího dokumentu zakázky - položkového rozpočtu. Ukázkový rozpočet Vás seznámí s položkami typickými pro dané řemeslo. Vložené popisy přináší výklad obsahu položek (jaký materiál a rozsah činnosti je v položce obsažen). Předvedena je základní stavba rozpočtu – řazení do stavebních dílů, položky pro konstrukce, položky pro materiál a přesun hmot. Více informací naleznete na zvláštní straně.

 • Na začátek stavební sezony jsme připravili odborné semináře o rozpočtování pro začátečníky i pokročilé. Seminář s názvem Začínáme rozpočtovat je určen pro úplné začátečníky a uskuteční se 1.3. 2011. Druhý seminář je dvoudenní, má název Základy rozpočtování a kalkulace a koná se 8. - 9. 3. 2011. Více informací, včetně programu a přihlášky najdete na webu RTS.

 • Společnost RTS přináší rozšíření stávající datové základny systému BUILDpower o kompletní třídník položek OTSKP. Tento třídník je standardně užíván pro zpracování soupisu prací u veřejných zakázek pro silniční stavitelství vypisovaných převážně Ředitelstvím silnic a dálnic. Pro zpracování cenových nabídek je u nejčastěji používaných položek doplněn rozklad do položek cenové soustavy RTS. U těchto položek je k dispozici i jednotková cena RTS. Kompletní třídník pak obsahuje expertní jednotkové ceny ŘSD,

 • Připravili jsme semináře na téma rozpočtování a kalkulace stavebních prací. Více informací o seminářích, včetně objednávky najdte na webu RTS.cz

 • Od 1. září 2010 bude k dispozici nová RTS DATA platná pro druhé pololetí 2010, která přináší aktuální normativní podklady a kompletní přecenění jednotkových cen položek. Aktualizace obsahuje výrazné množství nových položek do všech částí stavebních a montážních prací, agregovaných položek a materiálů. Podrobnější informace naleznete na straně věnované Datové základně.

 • Společnost Rigips vydala v lednu 2010 nový ceník, který vykazuje významné snížení cen oproti loňskému roku. Na zvláštní straně najdete ukázku pohybu cen materiálu.

 • V části Ceny ve stavebnictví jsou již doplněny cenové ukazatele pro rok 2010.

 • Pro úspěšný start do nové stavební sezony je důležité, aby všechny zainteresované strany stavební zakázky měly k dispozici aktuální informace. RTS DATA pro první pololetí 2010 přináší aktuální normativní podklady, jednotkové ceny položek stavebních a montážních prací, agregovaných položek a materiálů.

 • Rádi bychom Vás informovali o připravované publikaci České stavební právo v evropském kontextu. Jejími autory jsou Karel Marek a Petr Průcha, oba dlouholetí pedagogové Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Kniha obsahuje nejen kapitoly o územním plánování a stavebním řádu, ale i kapitoly věnující se kupní smlouvě a veřejným zakázkám. Součástí knihy je i text Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby, na jejichž vypracování se společnost RTS, a.s. podílela. Podrobnější informace najdete ve zvláštním souboru.

 • Nová verze RTS DATA 2009/II jsou již připravena k distribuci. Důležitou změnou jsou snížené ceny cihlářských výrobků firem Heluz a Wienerberger a s tím související změny ceny prací a to až o 20%! Více informací naleznete na zvláštní straně...

 • Společnost RTS, a.s. pravidelně pořádá semináře zaměřené na metodiku rozpočtování a kalkulaci stavebních prací. Na měsíc březen jsou připraveny 2 semináře, které jsou přizpůsobeny různé úrovni účastníků. Začínáme rozpočtovat - ocení úplní začátečníci a ti co potřebují odstranit základní nedostatky při tvorbě cenových nabídek - rozpočtů za pomoci RTS Stavitel+. Základy rozpočtování a kalkulace - detailnější pohled pro začátečníka na problematiku metodiky rozpočtování a kalkulace. Více informací o seminářích, včetně přihlášky naleznete na stránkách společnosti RTS, a.s.

 • rádi bychom Vás informovali o semináři, který se zaměřuje na smlouvu kupní a o dílo a pořádá jej Právnická fakulta MU v Brně. Seminář vede doc. JUDr. Karel Marek a jeho cílem je přispět k odstranění nejčastějších nedostatků, které se projevují v praxi. Seminář se uskuteční ve středu 25. února 2009 v prostorách Právnické fakulty na ulici Veveří 70. V případě Vašeho zájmu si můžete stáhnout celou pozvánku.

 • v otázkách a odpovědích naleznete odpovědi na časté otázky a to jak všeobecné tak týkající se rozpočtování

 • do katalogu staveb bylo přidány 10 nových staveb a to v kategoriích budov škol, budov administrativních a správních, dopravních staveb a zařízení a zařízení pro kulturu,sport a rekreaci

 • přinášíme informaci o semináři „Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby“

 • přinášíme novou informaci o pravidelné kompletní aktualizaci datové základny 2008 - II tj. katalogů stavebních a montážních prací agregovaných položek a materiálů

 • ve sbírce zákonů byla zveřejněna novela živnostenského zákona s platností od 1.7.2008

 • vzhledem k častým dotazům ve věci specifikace pojmu "příslušenství" v novém zákoně o DPH jsme vložili komentář Ministerstva financí k této problematice

 • v cenových aktualitách informujeme o současném nárůstu cen stavebních materiálů

 • aktualizovanou verzi Manuálu základů rozpočtování a kalkulací stavebních prací naleznete v sekci Ceny ve stavebnictví

 • přinášíme Vám nové cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2008

 • z nově přijatého zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů jsme pro Vás vybrali zásadní změny v uplatňování DPH od 1.1.2008

 • v našem internetovém obchodě si můžete objednat tištěnou podobu Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.