ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   PŘÍPRAVA PROJEKTU
   PRŮZKUMY
   OBSAH DOKUMENTACE
   FUNKČNÍ DÍLY
 
 
 
 
 

  Seznam funk��n��ch d��l��
Pro srozumitelný popis plánovaného stavebního díla je velice důležitá vhodná struktura třídění jednotlivých objektů. V současné době používané třídění objektů na stavební díly je pro účel definování budoucí stavby a její ocenění nevyhovující. Jedním z důvodů je fakt, že stavební díly a jejich obsah jsou spíše srozumitelné rozpočtáři než investorovi, druhým to, že korespondují s obsahem a  hodnotou stavebních prací, ne však stavebních konstrukcí.  Proto se jako vhodné řešení pro další vývoj a práci na katalogu jeví nahrazení stavebních dílu tzv. „funkčními díly“. 
   

Přinášíme Vám pracovní verzi našeho seznamu funkčních  dílů s popisem a číselníkem tak, jak na tomto seznamu pracujeme v rámci grantového projektu č. MPO 1H-PK/15 s názvem „Projekt optimalizace technicko ekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla“.

Podle této struktury funkčních dílů jsou také vkládány nové stavební objekty do Katalogu stavebních objektů na našem stavebním webovém portálu.


01 - Základy

0110-Základy včetně výkopů
Výkopy 1-4, základy plošné i hlubinné, podkladní mazanina, podsyp.
Standard: výkopy 1-4, základové pasy a patky.
Nadstandard: výkopy 5-7, podzemní podlaží, podzemní voda, základové desky, hlubinné zakládání.

0120-Hydroizolace spodní stavby

Izolace svislá i vodorovná, z asfaltovaných pásů i fólií, hydroizolační přizdívky, ochranné textilie.
Standard: izolace proti vlhkosti, asfaltované pásy, plastové fólie.
Nadstandard: tlaková izolace, hydroizolace bazénů.

02 - Svislé konstrukce

0210-Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce
Stěny nosné obvodové a vnitřní; stěny obvodové nenosné, z tvárnic, dílců, stěny z panelů; stěny monolitické, sloupy a pilíře, zdivo atik a půdní nadezdívky, překlady.
Standard: stěny zděné z cihel a tvárnic, stěny betonové a ŽB včetně stěn betonovaných do ztraceného bednění.
Nadstandard: lícové zdivo, klenby ve funkci překladu.

0220-Příčky a dělící stěny
Zděné a montované (sádrokartonové).
Standard: zděné a sádrokartonové a dřevěné příčky.
Nadstandard: zasklené vnitřní stěny, přemístitelné příčky, izolační dvojité příčky, sklobetonové stěny, speciální dřevěné.

0230-Komíny
Zděné a montované, ventilační průduchy zděné .
Standard: není instalován.
Nadstandard: je instalován.

03 - Vodorovné konstrukce

0310-Stropní konstrukce
Stropy montované a monolitické, stropní nosníky a věnce, tepelné izolace věnců,
Standard: rozpony do 7,2m, stropy rovné a žebírkové.
Nadstandard: rozpony nad 7,2m, kazetové stropy, klenby.

0320-Balkóny
Vodorovná konstrukce, povrchy, zábradlí.
Standard: bez balkonů.

0340-Schodiště
Nosná konstrukce (ramena a podesty), obklad - dřevo, keramika, zábradlí, madla, žebříky.
Standard: železobeton, ocel, prosté dřevěné schody, skládací schody do podkroví.
Nadstandard: provedení nerez, náročné dřevěné provedení, přírodní kámen.

04 - Střecha

0410-Střecha, kompletní skladba konstrukce včetně izolace

Střešní vrstvy a konstrukce nad nejvyšším stropem, vrstvy ploché střechy (jednoplášťové i dvouplášťové, zelené střechy) včetně krytiny, konstrukce krovu, zateplení střech, pochůzné terasy.
Standard: střechy ploché jednoplášťové, dřevěné krovy.
Nadstandard: ocelové krovy, dvouplášťové střechy, zelené střechy, pojízdné střechy, dlážděné terasy.

0420-Střešní okna, světlíky a průlezy

Standard: výlez na střechu, okna a světlíky bez deklarovaných tepelně technických vlastností.
Nadstandard: střešní okna, světlíky s dvojitým či trojitým zasklením vyšších tepelně technických kvalit.

0430-Krytina střechy
Krytina sedlových střech, oplechování.
Standard: pozinkovaný plech, titanzinek, hliník ,keramická nebo betonová taška, živičná krytina obecně do 1000 Kč/m2
Nadstandard: měď, šindel, břidlice, fólie, komínové lávky, protisněhové zábrany.

0440-Odvodnění střechy
Venkovní svody a žlaby, vpust, vnitřní svod.
Standard: klempířské provedení z pozinkovaného plechu, titanzinku, hliníku, plastu. Vnitřní svody z plastů.
Nadstandard: klempířské provedení z mědi. Vnitřní svody z litiny.

05 - Povrchy vnitřních a vnějších stěn

0510-Povrchy vnitřních stěn – omítky, malby
Standard: Vápenocementové omítky; malby do 40 Kč/ m2
Nadstandard: sádrové omítky, strukturované dekorační omítky, sanační omítky, omyvatelné nátěry, tapety.

0520-Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace
Standard: obklady keramické do 400 Kč/m2, izolace z asfaltových pásů, izolace stěrkové.
Nadstandard: obklady kamenné, kovové, obklady z aglomerovaných desek, nákladné keramické obklady.

0530-Povrchy vnějších stěn – omítky, zateplení fasády

Omítky, fasádní nátěry, keramické obklady.
Standard: omítky vápenocementové, fasádní nátěry, keramické obklady soklů, mozaikové omítky soklů.
Nadstandard: omítky syntetické (akrylátové, silikátové, silikonové), zateplovací systémy, tepelně izolační omítky, sanační omítky, kontaktní obklady (keramika, sklo).

0540-Povrchy vnějších stěn - obklady

Standard: bez obkladu
Nadstandard: Obklady kamenné zavěšené i lepené na maltu, keramické a skleněné zavěšené, vláknocementové, ze speciálních fasádních desek, kovové obklady, lícové přizdívky, obklady dřevěné.

0550-Obvodový plášť
Standard: není instalován
Nadstandard: obvodový plášť zavěšený na vodorovné konstrukci, zasklené vnější stěny, vstupní stěny.

0560-Podhledy montované
Podhledy zavěšené nebo lepené ke stropní konstrukci.
Standard: sádrokartonový podhled pouze v podkroví.
Nadstandard: podhledy sádrokartonové, kovové, minerální, dřevěné.

06 - Výplně otvorů

0610-Dveře vnitřní
Dveře, zárubně, prahy, kování.
Standard: typové dveře do 6 000 Kč/kus (jednokřídlové) včetně protipožárních, kování do 800 Kč/kus.
Nadstandard: bezpečnostní dveře, prosklené AL dveře, atypické výrobky, obložkové zárubně.

0620-Dveře vnější
Dveře, zárubně, prahy, kování
Standard: typové výrobky do 16 000 Kč/kus (jednokřídlové), kování do 1 800 Kč/kus.
Nadstandard: bezpečnostní dveře, automatické dveře, atypické výrobky.

0630-Vrata
Standard: vrata na ruční otevírání, zateplená i nezateplená.
Nadstandard: automatická garážová vrata.

0640-Okna, balkónové dveře
Okna, balkónové dveře, vnější a vnitřní parapety, výkladce
Standard: typová okna, eurookna; vnější parapety pozink.plech, hliník, beton, plast
Vnitřní parapety plast, dřevo.
Nadstandard: okna dřevohliník, hliník; okenice; parapety z přírodního kamene měď; trojté zasklení.

07 - Podlahy

0710-Podlahy

Nášlapné a podkladní vrstvy, izolace (hydro, zvukové, tepelné).
Standard: nášlapné plochy z PVC, lamina, dlažby do 600 Kč/m2, koberce,
Nadstandard: vlýsky, parkety, dýhované lamelové krytiny, palubové podlahy nad 600 Kč/m2, dlažby nad 600 Kč/m2.

08 – Instalace

0811-Vodovod
Rozvody, tepelná izolace rozvodů, čerpadla.
Standard: potrubí z plastů a pozinkovaných trub.
Nadstandard: rozvody z mědi a nerezu.

0812-Kanalizace vnitřní
Odpady ze všech hyg. zařízení, koupelen, kuchyní, vpustí, odvětrání potrubí, ventilační průduchy
Standard: potrubí plast, kamenina.
Nadstandard: odhlučněné potrubí, litina.

0813-Zařizovací předměty
Baterie, umyvadla, dřezy, vany, sprchy, WC, pisoár,.
Standard: umyvadla do 1000 Kč, mísy do 2000 Kč, vany do 3000 Kč, pisoáry do 3000 Kč, baterie do 1500,-Kč
Nadstandard: senzory, masážní vany, masážní kabiny, bidety, speciální povrchové úpravy, vestavěné splachovací nádrže.

0821-Rozvody ÚT
Otopná tělesa, rozvody,
Standard: rozvody z plastu,.
Nadstandard: podlahové topení, specielní otopná tělesa, rozvody měď

0822-Zdroj tepla, ohřev TUV, regulace
zdroj tepla, ohřev TUV, regulace, průtokové ohřívače
Nadstandard: krby, kachlová kamna, alternativní zdroje (tepelná čerpadla, solární panely).

0830-Klimatizace, vzduchotechnika
Standard: jednoduchého odvětrání: potrubí, ventilátory do 1000 Kč, ventilační mřížky.
Nadstandard: rozvody vzduchu, úprava vzduchu, klimatizační jednotky, rekuperace.

0840-Instalace plynu
Rozvody.

0851-Elektroinstalace
Rozvody, osvětlovací tělesa, rozvaděče.
Standard: osvětlovací tělesa do 1000 Kč.
Nadstandard: osvětlovací tělesa nad 1000 Kč.

0852-Hromosvod
Jímač, svod, uzemnění.

0861-Slaboproudé rozvody
Standard: telefonní rozvody, STA, kabelová televize.
Nadstandard: Počítačové sítě, satelit.

0862-Požární zabezpečení = EPS
Standard: není instalováno
Nadstandard: je instalováno

0863-Zabezpečovací zařízení
Vstupní systém, rozvody, čidla
Standard: není instalováno
Nadstandard: je instalováno

0864-Inteligentní řídící systémy
Systém řízení, rozvody, snímače, čidla
Standard: nejsou instalovány
Nadstandard: jsou instalovány

0870-Výtahy, plošiny
Standard: nejsou instalovány.
Nadstandard: jsou instalovány.

09 - Ostatní

0910-Brány a závory
Brány a závory v budově.
Standard: nejsou instalovány.
Nadstandard: jsou instalovány.

0920-Mříže, bezpečnostní rolety
Mříže, okrasné mříže, požární žebříky, okenní žaluzie, slunolamy.
Standard: nejsou instalovány.
Nadstandard: jsou instalovány.

0930-Okapové chodníky, předložené schody
Okapové chodníky, předložené schody a rampy.
Standard: okapové chodníky.
Nadstandard: předložené schody a rampy, zábradlí, anglické dvorky.

0940-Vybavení kuchyní, vestavěné skříně
Standard: bez vybavení.
Nadstandard: kuchyňská linka, kuchyňské spotřebiče, vestavěné skříně.

0950-Krytý bazén
Standard: bez bazénu.
Nadstandard: bazén vč. filtrace.

0960-Zimní zahrada
Zimní zahrady včetně zastínění.
Standard: bez zahrady.
Nadstandard: plast, zasklení ditherm, dřevo, hliník, dřevohliník, trojité zasklení rolety, markýzy.

10 - Vnější úpravy

1010- Oplocení
Standard: pletivo, poplastované pletivo, brány, branky.
Nadstandard: zděné a betonové, oplocení v kombinaci s dřevem nebo ocelí.

1020- Chodníky a zpevněné plochy
Standard: betonové, teracové a keramické dlaždice, zámková dlažba, dlaždice z vymývaného betonu
Nadstandard: dlažba z cihel Klinker, dlažba z žulových kostek a z přírodního kamene.

1030- Komunikace
Standard: zámková dlažba, vegetační tvárnice, vozovky pro lehké a střední zatížení.
Nadstandard: dlažby z přírodního kamene.

1040- Terasy na terénu
terasy - základy, vodorovná konstrukce, povrchy, zábradlí, pergola.
Standard: nejsou instalovány.
Nadstandard: jsou instalovány.

1050- Zelené plochy
Standard: plochy oseté a osázené sazenicemi do 100 Kč/kus.
Nadstandard: plochy osázené vzrostlou zelení.

1060- Doplňkové stavby
Standard: nejsou instalovány.
Nadstandard: jsou instalovány.

1070- Venkovní osvětlení
Osvětlení neveřejných ploch.
Standard: není instalováno.
Nadstandard: je instalováno.

1080- Brány a závory
Brány a závory umístěné vně budov.
Standard: brány a závory na ruční pohon.
Nadstandard: brány a závory na automatický pohon.

1090- Přípojky, šachtice
Přípojky včetně zemních prací.

11 – Kompletace

1110- Demolice, bourání, poplatky za skládku, odvoz

20 – Ostatní náklady

2010-Průzkumné práce
2020-Projektové práce
2030-Inženýrská činnost
2040 Zařízení staveniště

Vloženo dne: 4.10.2005


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.