ČESKÉ STAVEBNÍ STANDARDY
     Vyhledávání :      
Naše služby Legislativní rámec Projektová dokumentace Zadávání staveb Kvalifikace Ceny ve stavebnictví Popisovníky Datová základna Otázky a odpovědi  
   VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
   PUBLIKACE VOP
   SOUPIS PRACÍ
   ETIKA SMLUVNÍCH VZTAHŮ
 
 
 
 
 

  Soupis stavebnĂ­ch pracĂ­, dodávek a sluĹľeb s vĂ˝kazem vĂ˝mÄ›rSvaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR zadal v roce 2005 své expertní skupině pro cenovou politiku a veřejnou zakázku přípravu návrhu standardů pro obsah i formu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s cílem zlepšit podmínky stavebních dodavatelů pro sestavení nabídkové ceny a umožnit elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a uchazečem.

Kompletní dokumentace ke zpracovaným standardům „Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a to rovněž v elektronické podobě“ je zde ke stažení.Je zde ke stažení také úvodní komentář pana ing. Miloslava Maška, generálního ředitele SPS.

1. Komentář generálního ředitele SPS v ČR Ing. Miloslava Maška, CSc.
2.
 Věcný obsah standardu pro „Soupis stavebních prací, dodávek a
    služeb s výkazem výměr
3.
Dokument popisující strukturu a pravidla pro elektronický formát  
    datové věty
4.
 Soubor XML verze 1.0
5.
Soubor XSD verze 1.0
6.
 Testovací modul, pro základní kontrolu formální správnosti obsahu
    XML oproti XSD pomocí MSXML parteru a pro vizuální kontrolu obsahu
    datové věty
7.
 Instalátor knihoven MSXML 4.0 - knihovny MSXML jsou nutné pro
    správné fungování testovacího  modulu

Dotazy a připomínky pište na adresu : smola@sps.cz

Vloženo dne: 2.5.2006


Domácí odkazy :
  Portál veřejné správy
  Sbírka zákonů
  Normalizační institut
  ČKAIT
  ČKA
  CACE CZ
  UNIKA
  Česká komora st. ekonomů
  ČSSI ČR
Zahraniční odkazy :
  FIEC
  FIDIC
  EU Simap
  EFCA
 
 
Hlavní partner projektu
 
 
 
 
   Copyright RTS, a.s.